Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Vài Lời Khuyên Cuối Cùng Của Mục Sư Billy Graham

Vài Lời Khuyên Cuối Cùng Của Mục Sư Billy Graham

Tựa đề: Vài Lời Khuyên Cuối Cùng Của Mục Sư Billy Graham
Video: Billy Graham’s 99th Birthday: Notable Reflections
Tài liệu: Billy Graham Evangelistic Association

Lời Ban Biên Tập:
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 99 của Mục sư Billy Graham (7/11/1918 – 7/11/2017), Billy Graham Evangelistic Association đã cho phổ biến một video, trong đó có những lời khuyên của Mục sư Billy Graham.  Đây có lẽ là những lời khuyên cuối cùng của Mục sư Billy Graham dành cho những người tin Chúa.

Tôi đã cầu nguyện để chúng ta có một cuộc phục hưng tâm linh; nhưng tôi nghĩ rằng điều này chỉ có thể có khi nào những cá nhân đầu phục đời sống của họ cách mới mẻ, trở thành một tạo vật mới trong Đấng Christ, và sống cuộc đời của một người tin Chúa bất kể bạn ở nơi đâu.

Trước hết, chúng ta hãy làm mọi điều mình có thể làm để bước đi theo Chúa.  Chúng ta phải sống một cuộc đời yêu thương nhau.  Chúng ta giúp lẫn nhau. Chúng ta sống theo những gì Chúa đã sống.  Đức Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta sống theo cách sống mới, đó là nếp sống yêu thương, dịu dàng, nhẫn nại; và tất cả những điều này là kết quả của Đức Thánh Linh. 

“Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta truyền đạt Phúc Âm qua đời sống của chúng ta cũng như qua môi miệng của chúng ta.  Chúng ta sống trước một thế giới đang quan sát – một thế giới chờ đợi chúng ta sống theo những điều chúng ta nói.  Chúng ta phải sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh.  Chúng ta phải là những người nam và nữ, là những vật dụng thanh sạch cho sứ điệp của Đức Chúa Trời” 

Thứ hai, bạn phải đọc Lời Chúa – là Kinh Thánh – mỗi ngày.  Tôi biết điều này rất khó, nhưng bạn cần phải bắt đầu từ một chỗ nào đó.  Và tôi khuyên bạn nên bắt đầu đọc Phúc Âm Lu-ca trong Tân Ước, và trong Cựu Ước thì hãy bắt đầu đọc từ câu đầu tiên “Ban đầu, Đức Chúa Trời ….” Hãy nghiên cứu những khúc Kinh Thánh đó.

“Hãy để Kinh Thánh là tiềm năng và là thẩm quyền của bạn.  Hãy trích dẫn thường xuyên. Hãy biến sứ điệp của Kinh Thánh trở thành sứ điệp của bạn.  Hãy nghiên cứu Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh, tin cậy những lời hứa trong Kinh Thánh.  Lời của Đức Chúa Trời tự nó có năng quyền”.

Và điều thứ ba là: Hãy quỳ xuống và cầu nguyện cho đến chừng nào bạn và Chúa trở thành những người bạn tâm giao.  Tôi không thể nào mô tả cho bạn niềm vui và sự bình an, là kết quả mà Ngài ban cho bạn, cho thói quen cầu nguyện hằng ngày của bạn. 

“Phải chăng cuộc sống của bạn đang thiếu năng lực?  Có lẽ bạn đang chểnh mảng trong việc chuẩn bị cho cuộc sống của mình với sự chểnh mãng cầu nguyện.  Chúng ta chểnh mãng với Lời Chúa và việc nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta.  Bất kể là điều gì, hãy xưng nhận, hãy từ bỏ, và hãy ăn năn. Hãy bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh và đắc thắng điều đó.  Và rồi hãy cầu xin Đức Chúa Trời, ngay hôm nay, nâng cao khải tượng của chúng ta; và nguyền xin quyền năng của Phúc Âm làm tan vỡ thế giới này với một năng lực mới khi chúng ta vâng theo tiếng gọi của Đấng Christ để ăn năn và tin cậy nơi Phúc Âm.   Hãy ăn năn và tin cậy nơi Phúc Âm.   Ha-lê-lu-gia!”

Mục Sư Billy Graham
(7/11/2017)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top