Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Viếng Linh Cữu Mục Sư Billy Graham Tại Sảnh Đường Quốc Hội Hoa Kỳ

Viếng Linh Cữu Mục Sư Billy Graham Tại Sảnh Đường Quốc Hội Hoa Kỳ

 

Theo tin từ Washington D.C., linh cữu của Mục sư Billy Graham sẽ được mang đến đặt tại sảnh đường của Quốc Hội Hoa Kỳ (US Capitol Rotunda) trong hai ngày 28/2 và 1/3/2018 để các nhân vật cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ và dân chúng có dịp đến viếng. 

Đây là một vinh dự rất lớn mà Quốc Hội Hoa Kỳ dành cho một người có những cống hiến quan trọng.  Trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ có 31 người được nhận vinh dự này.  Phần lớn trong số đó là các Tổng Thống Hoa Kỳ và những viên chức chính phủ. Mục sư Billy Graham là người dân thứ tư được nhận vinh dự này.

Trong bức thư công bố quyết định cho phép đặt linh cữu của Mục sư Billy Graham tại sảnh đường của Quốc Hội Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Paul Ryan ghi nhận Mục sư Billy Graham là người đã cố vấn cho 12 Tổng Thống Hoa Kỳ và đã giảng cho hàng triệu người qua radio, TV, và internet.      

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top