Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Đấng Christ Là Hy Vọng Của Chúng Ta

Billy Graham: Đấng Christ Là Hy Vọng Của Chúng Ta

Sứ điệp: Đấng Christ Là Hy Vọng Của Chúng Ta
Nguyên văn: Christ Is Our Hope (New York – 1988)
Diễn giả: Mục sư Billy Graham
Dịch sang tiếng Việt: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top