Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Các Con Của Mục Sư Billy Graham Phát Biểu Về Cha Của Mình

Các Con Của Mục Sư Billy Graham Phát Biểu Về Cha Của Mình

Lời phát biểu của các con Mục sư Billy Graham:
1. Virginia “Gigi” Graham
2. Anne Graham Lotz 
3. Ruth Graham
4. Nelson “Ned” Graham 
trong tang lễ của Mục sư Billy Graham vào ngày 2/3/2018.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 Ruth Graham và năm người con: Franklin, Ruth, Anne, Virginia và Nelson
(Ảnh: Billy Graham Evangelistic Association)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top