Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Biệt Riêng Ra Thánh

Biệt Riêng Ra Thánh

Tựa đề: Biệt Riêng Ra Thánh
Tựa đề Anh ngữ: Set Apart for Holiness
Trình bày: Isaac Thái

Biệt Riêng Ra Thánh

Có tiếng Chúa phán trong tâm con,
Tiếng phán ấy vang vọng trong tâm hoài
Từng ngày bao ước nguyện trong con
Luôn mến yêu Ngài thêm sắt son

Cha ôi, trong chính nơi đây,
Linh hồn con trông mong khao khát chính Ngài
Chúa ơi, đời con nay chỉ thuộc Ngài thôi
Bởi dòng huyết báu Chúa tuôn làm con được sạch.

Biệt riêng ra thánh cho Ngài
Jesus! Chúa ơi! Xin Chúa hãy dùng con
Theo ý muốn Cha hoàn toàn,
Dạy con theo lối ngay trong Lời Cha.

Để con như đuốc chiếu sáng, như ánh hải đăng
Dù đêm đen nhưng luôn cháy bùng,
Nguyện đời con khiến Cha luôn mỉm cười
Và làm vinh hiển Danh Cha.

Set Apart for Holiness

Lord! Your Word speaks to my heart,
Gentle words echo in my soul
Day by day my heart’s desire is
To love You more each day.

Father, this time and place,
My heart longs and thirsts for You alone
Lord, this life of mine belongs to You
For by the blood You shed, You’ve cleansed me whole

Set apart for You. Dear Lord! Jesus!
Please use my life to do Your will
As Your will unfolds,
Teach me to follow Your Word, Lord!

That I’ll burn bright for You as the lighthouse beams,
Through the dark of night will shine.
May my life cause You, Father! 
To smile and glorify Your name.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top