Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn
Nguyên tác: Great Is Thy Faithfulness

Lời: Thomas Obadiah Chisholm (1866-1960)
Nhạc:   William M. Runyan (1870–1957)

Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

1. Giê-hô-va ôi!
Sự thành tín Chúa rất lớn thay. 
Không bóng biến thiên,
muôn đời Ngài luôn vững chãi. 
Ngài không thay đổi,
đức yêu thương vô cùng rộng dài.
Thật xưa đã có,
hôm nay, mai sau còn hoài

Ðiệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào.
Thánh Chúa thành tín biết bao.
Ngày thêm tươi mới
lòng tôi cảm thấy ơn dào.
Ðiều tôi nhu yếu
Chúa ban cho dư dật dường nào.
Lòng thành tín Chúa trên tôi
rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua, hạ lại đến,
tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không
tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi;
Toàn thiên nhiên giới
chứng minh luôn thiên đại vạn đại.
Về thành tín lớn, khoan nhân,
yêu thương trong Ngài.

3. Tâm tôi yên vui tội được xá,
hưởng mãi cứu ân.
Cha Chí Nhân luôn hiện diện dạy,
khuyên, đưa dẫn.
Ngày nay sức mới
suốt tương lai hi vọng rạng ngần.
Hằng vui hưởng phước,
tâm linh thỏa mãn muôn phần.

Great Is Thy Faithfulness

1. Great is Thy faithfulness,
O God my Father;
There is no shadow
of turning with Thee,
Thou changest not,
Thy compassions they fail not,
As Thou hast been,
Thou forever wilt be.

Refrain:
Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning
new mercies I see
All I have needed
Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness,
Lord unto me!

2. Summer and winter
and springtime and harvest,
Sun, moon, and stars
in their courses above;
Join with all nature
in manifold witness,
To Thy great faithfulness,
mercy, and love.

3. Pardon for sin and
a peace that endureth,
Thine own great presence
to cheer and to guide;
Strength for today,
and bright hope for tomorrow
Blessings all mine,
with ten thousand beside.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top