Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Close To Thee

Thánh Ca: Close To Thee

Nguyên tác: Close To Thee
Lời: Fanny Crosby (1820-1915)
Nhạc: Phoebe Palmer Knapp’s (1839-1908)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top