Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chương Trình Diễn Hành Cầu Nguyện Cho Quốc Gia

Chương Trình Diễn Hành Cầu Nguyện Cho Quốc Gia

Washington District Columbia:

Theo tin từ Washington DC, ngày 26/9/2020 vừa qua Đoàn Truyền Giáo Billy Graham đã tổ chức một chương trình cầu nguyện tại thủ đô Washington DC.  Những người tham dự gồm có Phó Tổng Thống Mike Pence, rất nhiều nhân viên, cựu nhân viên chính phủ, cũng như dân chúng từ 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ.   

Trong buổi lễ, Phó Tổng Thống Mike Pence nhắc những người tham dự rằng cầu nguyện cho đất nước là truyền thống của dân chúng và của các lãnh đạo Hoa Kỳ; và Hoa Kỳ là quốc gia của những người tin Chúa. Ông kêu gọi dân chúng hãy cầu nguyện cho các cấp chính quyền tại Hoa Kỳ từ Tổng Thống cho đến những người phục vụ đất nước ở khắp nơi. Phó Tổng Thống Mike Pence nhắc rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình cầu khẩn danh Ngài.

Cựu Dân Biểu Michele Bachmann của Tiểu bang Minnesota trích dẫn Thi Thiên 26:12 nhắc lại lý do vì sao người tin Chúa phải cầu nguyện nơi công cộng. Thêm vào đó bà dùng Thi Thiên 33:18-22 nhắc nhở người tham dự rằng chỉ có Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng duy nhất cho người cầu khẩn Ngài.  

Trước tình trạng đạo đức suy đồi, chính trị chia rẽ, và rạn nứt về chủng tộc trong xã hội Hoa Kỳ hiện nay, Giám Mục Harry Jackson đã cầu nguyện xin Chúa  chữa lành đất nước.  Ông đã cầu nguyện, và đã kêu gọi những người tham dự, hãy cầu xin cho danh Chúa được tôn cao khắp mọi nơi.  

Dựa vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh II Sử Ký 7:14 “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ”, những người tham dự đã cầu nguyện xin Chúa thương xót, giải cứu, và ban phước cho đất nước Hoa Kỳ.  Những người tham dự cũng cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, trong đó có Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence.  Sau đó, đoàn người đã tuần hành qua nhiều đường phố tại thủ đô Washington DC để cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ trong hoàn cảnh hiện tại.

Tổng Thống Donald Trump đã không thể tham dự chương trình cầu nguyện vì ông chuẩn bị cho chương trình tiến cử ứng viên mới cho chức vụ thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, được đề cử cùng ngày hôm đó.  

Mời bạn đọc cùng theo dõi chương trình diễn hành cầu nguyện tại Washington DC vào ngày 26/9/2020.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
 
 
 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top