Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Là Ai

Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Là Ai

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Christ Là Ai 
Diễn giả: Mục sư Billy Graham (1971) 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top