Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: When God Gets Your Attention

Billy Graham: When God Gets Your Attention

Bài giảng: Khi Chúa Nhận Được Sự Chúa Ý Của Bạn
Nguyên văn: When God Gets Your Attention
Diễn giả: Billy Graham 
Địa điểm: Portland, Oregon (1992)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top