Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Khó Chịu Vì Thập Tự – The Offence of The Cross (1958)

Billy Graham: Khó Chịu Vì Thập Tự – The Offence of The Cross (1958)

Bài giảng: Khó Chịu Vì Thập Tự
Nguyên văn: The Offence of The Cross 
Diễn giả: Billy Graham 
Địa điểm: San Francisco, California (1958)

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top