Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Và Sự Hy Sinh Của Ngài

Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Và Sự Hy Sinh Của Ngài

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Christ Và Sự Hy Sinh Của Ngài
Diễn giả: Mục sư Billy Graham
Địa điểm: Madison Square Garden – New York (1957) 

Kinh Thánh: 

I Cô-rinh-tô 2:2 “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. “

Ga-la-ti 6:14 “Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; vì Ngài, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. “

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top