Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Billy Graham: Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời
Nguyên văn: Forgiveness
Kinh Thánh: Rô-ma 1:26-32

Diễn giả: Mục sư Billy Graham
Dịch sang tiếng Việt: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Kinh Thánh: Rô-ma 1:26-32

26. Vì vậy, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đồi bại của họ. Thật vậy, phụ nữ của họ đã đổi cách tự nhiên theo cách phản tự nhiên. 27. Tương tự như vậy, đàn ông cũng đã bỏ cách tự nhiên với phụ nữ, mà un đốt sự thèm khát với nhau: đàn ông làm chuyện đồi bại với đàn ông, do đó họ phải nhận lãnh hình phạt tương xứng với hành động sai lầm của họ.

28. Và bởi vì họ không xem sự nhận biết Ðức Chúa Trời là phù hợp, cho nên Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí đồi bại, để làm những điều không phù hợp; 29. đầy dẫy mọi bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; đầy sự ghen ghét, giết người, gây gổ, lừa đảo, nham hiểm; phao vu, 30. vu khống, ghét Ðức Chúa Trời, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, sáng tạo ra những điều ác, không vâng lời cha mẹ, 31. dại dột, bội tín, vô tâm, vô cảm; 32. họ đã biết rõ sự phán xét công chính của Ðức Chúa Trời rằng hễ ai làm những việc như thế thì đáng chết – không phải chỉ họ đã thực hành những điều đó, nhưng cũng tán đồng những người khác thực hành những điều đó.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top