Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Tiếp Nhận Một Phần Của Vầng Đá

Billy Graham: Tiếp Nhận Một Phần Của Vầng Đá

Sứ điệp: Tiếp Nhận Một Phần Của Vầng Đá
Nguyên văn: Getting a Piece of The Rock
Diễn giả: Mục sư Billy Graham

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top