Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Billy Graham: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?

Billy Graham: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?

Sứ điệp: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?
Nguyên văn: Are You Ready?
Diễn giả: Mục sư Billy Graham
Dịch sang tiếng Việt: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top