Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa
Nguyên Tác: Blessed By The Lord God Almighty
Nhạc và Lời: Bob Fitts
Trình bày: Maranatha Singers

Blessed Be the Lord God Almighty
Fa-ther in heav-en, how we love you,
We lift Your name in all the earth.
May Your King-dom be established in our praises
As Your peo-ple declare Your mighty works.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who was, and is and is to come.
Blessed be the Lord God Almighty,
Who reigns forevermore.
Chúc Tôn Chúa
Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời,
Tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời,
Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi,
Mà lòng con xin dâng hiến lên Cha Chí Tôn.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng của muôn thu, hôm nay mãi không thay dời.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng nắm vương quyền muôn thu.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top