Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Beyond the Sunset

Beyond the Sunset

Tựa đề: Beyond the Sunset
Lời Việt: Bên Kia Hoàng Hôn
Lời: Virgil P. Brook
Nhạc: Blanche Keer Brock
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 198
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Beyond the Sunset

1. Beyond the sunset
Oh blissful morning
When with our Savior
Heaven is begun
Earth stroll is ending
Oh glorious dawning
Beyond the sunset
When day is done

2. Beyond the sunset
No clouds will gather
No storms will threaten
No fears annoy
Oh, day of gladness
Oh, day unending
Beyond the sunset
Eternal joy

3. Beyond the sunset
Oh glad reunion
With our dear loved ones
Who’ve gone before
In that fair homeland
We’ll know no parting
Beyond the sunset
For evermore

Bên Kia Hoàng Hôn

1. Hoàng hôn buông khắp nơi
Ô bình minh sáng tươi
Là khi ở với Cha
Sống vui muôn đời
Nhọc nhằn cùng khổ đau
Chấm dứt khắp nơi nơi
Bình minh sẽ sáng tươi
Khi đêm qua rồi.

2. Trời mai ô sáng tươi
Đâu còn vương vấn mây
Hoặc phong ba tố giông
Nát tan cuộc đời
Ngày Giê-xu tái lâm
Chói ánh sáng vinh quang
Là khi bóng tối tan
Thỏa vui thiên đàng.

3. Bình minh lan khắp nơi
Khi Giê-xu dắt tôi
Vào nơi nước Chúa Cha
Sáng tươi rạng ngời
Lời Cha đón tiếp tôi
Đến hưởng nước thái an
Nào đâu bóng tối tăm
Thỏa vui ngập tràn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top