Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Bết-lê-hem

Tìm Hiểu: Bết-lê-hem

Bết-lê-hem

Bết-lê-hem là nơi sinh của Đức Chúa Jesus.  Lúc Chúa giáng sinh, Bết-lê-hem chỉ là một làng nhỏ cách Giê-ru-sa-lem vài dặm.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, địa danh Bết-lê-hem được nhắc lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký 48:7.  Câu Kinh Thánh này ghi lại Bết-lê-hem là nơi an táng của Ra-chên, vợ Gia-cốp.  Ra-chên đã qua đời khi sanh Bên-gia-min.

Theo Sáng Thế Ký 48:7, tên gọi từ trước của Bết-lê-hem là Ép-ra-ta.  Cả hai địa danh này đều được dùng trong Kinh Thánh.  Có khi thị trấn này được gọi với cả hai tên  chung với nhau là Bết-lê-hem Ép-ra-ta.   Trong một số văn kiện, địa danh này còn được gọi là Bết-lê-hem xứ Giu-đa để phân biệt với một Bết-lê-hem khác nằm về phía tây bắc của Na-xa-rét.

Bết-lê-hem cũng xuất hiện trong sách Ru-tơ.  Sách Ru-tơ thuật lại chuyện một gia đình Do Thái tên là Ê-li-mê-léc quê hương tại Bết-lê-hem đã di cư sang Mô-áp để sinh sống vì tại xứ Giu-đa đang có nạn đói.  Trong thời gian sống tại Mô-áp, Ê-li-mê-léc và hai con trai qua đời.  Người vợ góa của ông là Na-ô-mi đã quay về Bết-lê-hem.  Cùng đi với bà có con dâu là Ru-tơ, một phụ nữ Mô-áp.  Ru-tơ quyết định theo mẹ chồng và chọn niềm tin của mẹ chồng để thờ phượng Đức Chúa Trời.

Sau khi trở lại Bết-lê-hem, Ru-tơ làm việc vất vả để nuôi mẹ chồng và chính mình.  Tại Bết-lê-hem, Ru-tơ gặp Bô-ô, một người bà con bên chồng.  Theo phong tục của người Do Thái, Bô-ô đã cưới Ru-tơ, vợ góa của Mạc-lôn, để bảo vệ tài sản trong dòng họ.  Bô-ô và Ru-tơ trở thành tổ phụ của vua Đa-vít sau này.

Dòng dõi của Bô-ô và Ru-tơ tiếp tục sống tại Bết-lê-hem.  Khi Tiên tri Sa-mu-ên được sai đi chọn người kế vị vua Sau-lơ làm vua dân Do Thái, Đức Chúa Trời truyền cho Sa-mu-ên chọn một trong những con trai của Giê-se, người làng Bết-lê-hem.  Người đó chính là Đa-vít, con trai út của Giê-se và là cháu cố của Ru-tơ và Bô-ô.  Đa-vít lúc đó là một thiếu niên đang chăn chiên cho gia đình ngoài đồng.

Lúc Đa-vít làm vua của người Do Thái, có một thời gian Bết-lê-hem quê hương ông bị người Phi-li-tin chiếm.  Người Phi-li-tin đặt một đồn quân tại đây.  Sau khi chiến thắng người Phi-li-tin, Đa-vít lập Giê-ru-sa-lem làm thủ đô và cai trị tại đó.  Giê-ru-sa-lem cách Bết-lê-hem khoảng ba dặm về phía bắc.  Giê-ru-sa-lem thường được gọi là thành của Đa-vít, nhưng thật ra Bết-lê-hem, quê hương của Đa-vít mới xứng đáng với danh hiệu này; vì Bết-lê-hem là nơi Đa-vít đã ra đời và lớn lên trong thời niên thiếu.

Bết-lê-hem được nhắc đến lần chót trong Thánh Kinh Cựu Ước trong Mi-chê 5:2 “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, …, từ nơi ngươi, một đấng cai trị Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra.”  Đây là lời tiên tri về sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus.  Lời tiên tri này được các học giả trong triều đình vua Hê-rốt nhắc lại khi xác nhận nơi Đức Chúa Jesus ra đời.

Mặc dầu Bết-lê-hem là quê hương của vua Đa-vít, và Hê-rốt đã xây dựng một lâu đài cách Bết-lê-hem không xa, nhưng vào đầu thế kỷ thứ nhất Bết-lê-hem chỉ là một làng nhỏ trong hàng ngàn ngôi làng của xứ Giu-đa.  Bết-lê-hem chỉ được nổi tiếng sau khi Đức Chúa Jesus giáng sinh.  Nơi Chúa giáng sinh đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng mỗi năm thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tên Bết-lê-hem trong tiếng Hebrew là בֵּית לֶחֶם – Bēṯ Leḥem có nghĩa là “nhà của bánh.”  Thành phố Bết-lê-hem hiện nay nằm trong khi vực do người Ả-rập kiểm soát.  Người Ả-rập đã đổi tên Bết-lê-hem thành بيت لحم‎ – Bēt Laḥm“nhà của thịt.”  Dầu vậy địa danh Bết-lê-hem vẫn được nhận biết và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.

Phước Nguyên

Tháng 12/2012

 

O Little Town of Bethlehem
Trình bày: Evie

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top