Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Bệnh Phung Tâm Linh

Bệnh Phung Tâm Linh

Flower_01

Nếu bệnh đã lan khắp cả cơ thể người ấy, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là sạch(Lê 13:13)

Thoạt nhìn thì luật nầy có vẻ kỳ lạ nhưng chứa đựng sự khôn ngoan ở bên trong, bởi vì việc cất đi tật bịnh chứng minh tính hợp hiến.  Sáng nay chúng ta thử tìm hiểu về sự dạy dỗ của điều luật kỳ lạ này.

Chúng ta cũng là những người phung, và do đó, điều luật về người phung ở đây cũng áp dụng cho chúng ta. Khi một người tự biết mình hoàn toàn hư mất băng hoại, đầy vết nhơ tội lỗi, không còn chỗ nào là không ô uế; lúc người ấy từ bỏ mọi công nghĩa riêng của mình và xưng tội trước mặt Chúa, thì người ấy được sạch nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu và ân điển của Ðức Chúa Trời.

Những tội lỗi kín giấu, tình trạng không cảm nhận tội lỗi và thái độ không ăn năn là bệnh phung đích thực; nhưng khi tội lỗi được nhìn thấy và cảm nhận, thì nọc độc giết người của nó không còn nữa, và Chúa sẽ nhìn linh hồn biết ăn năn thống hối với đôi mắt xót thương.

Không có gì giết người độc địa hơn là sự công nghĩa riêng, cũng như không có gì mang nhiều hy vọng đến cho chúng ta hơn là thái độ ăn năn thống hối. Chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta “chẳng có gì khác hơn là một tội nhân,” bởi vì không một lời xưng tội nào thiếu điều ấy mà chứa đựng hoàn toàn sự thật; và nếu Ðức Thánh Linh cùng làm việc với chúng ta, cáo trách chúng ta về tội lỗi, thì không có gì khó khăn để chúng ta nhìn nhận điều đó – Điều đó sẽ tự nhiên phát sinh từ môi miệng của chúng ta.

Câu Kinh Thánh trên đây đem lại sự an ủi cho những người cảm nhận sâu xa về tội lỗi.  Lòng ăn năn thống hối tội, dầu đen đủi và hôi thối cỡ nào cũng không bao giờ ngăn cách người đó với Cứu Chúa Giê-xu.  Những ai đến với Chúa, Ngài không bao giờ xua đuổi. Dầu có gian dối như kẻ cướp, dâm ô như người phụ nữ tội lỗi, hung bạo như Sau-lơ người Tạt-sơ, tàn ác như vua Ma-na-se, phản loạn như người con hoang đàng, tấm lòng yêu thương vĩ đại sẽ nhìn vào người biết nhìn nhận mình không ra gì, và sẽ công bố người đó là tinh sạch, nếu người đó biết tin nhận vào sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu.

Những tội nhân khốn khổ nặng nề, hãy đến với Chúa!  Dầu bạn có ô nhơ thế nào, Chúa yêu thương và tha thứ cho bạn.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2012)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top