Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Believe

Believe

Nguyên tác: Believe 
Nhạc và lời: Udo Mechels,  Yannic Fonderie, Kit Hain, Laura Bretan
Trình bày: Laura Bretan & The Tenors

“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được.” Ma-thi-ơ 21:21

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top