Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Because We Believe

Because We Believe

Tựa đề: Because We Believe
Trình bày: Andrea Bocelli

“Các con là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top