Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Ca Mới: Hàng Ngàn Thiên Binh

Bài Ca Mới: Hàng Ngàn Thiên Binh

angels

Tựa đề: Ten Thousand Angels – Hàng Ngàn Thiên Binh
Nhạc và lời: Lynn Copper (1997)
Trình bày: Lynn Copper
Lời Việt: Vĩnh Phúc (2013)

Ten Thousand Angels

1. I know your hurting
I can see it in your eyes
There’s nothing I can say or do
to ease you heart or mind

But there’s someone you can talk to
He’ll come and ease your pain
He knows your every thought and breath
Just call upon His name

Chorus:
May He send ten thousand angels strong
To comfort you and guide you through the storm
May He send ten thousand angels strong
To strengthen you and guide you through the storm

2. He understands the broken heart
And suffering of the soul
And in this crazy stormy night
Yes! God is in control.

So let Him take this cross for you
Your burdens hell make light
Into the dark of Calvarys hill
Your fears be released tonight

[guitar]

May He send ten thousand angels strong
To comfort you and guide you through the storm
May He send ten thousand angels strong
To strengthen you and guide you through the storm

Rock-a-bye dear child of God
With a blanket of stars above
Sleep soundly in Jesus
In the arms of His love

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Hàng Ngàn Thiên Binh

1. Bạn lắm nỗi bối-rối mang trong tâm-tư,
Giọt lệ sầu vướng trên mi bạn,
Lòng tôi mong sao được giúp cho bạn,
Làm vơi đi niềm cay-đắng…

Bạn cần đến với Cứu-Chúa, Đấng rất yêu-thương!
Ngài dẹp tan mọi đau-đớn, chẳng còn cô-đơn.
Bạn đến bên Ngài, thành-tâm kêu xin Danh Cao-Quý.

Điệp Khúc:
Ngài sẽ ban sai ngàn ức thiên-binh trên trời cao
Luôn bên cạnh bạn và đưa-dắt qua hoạn-nạn…
Ngài sẽ ban sai ngàn ức thiên-binh trên trời cao
Luôn bên cạnh bạn và gìn-giữ qua hiểm-nguy…

2. Ngài biết rõ những nỗi đau trong tim sâu
và tuyệt-vọng chất trên lòng bạn. Dù trời phong-ba, màn tối chan-hòa,
Ngài luôn yêu-thương chăm-sóc…

Ngài từng đỡ lấy thánh-giá, mang thay cho ta,
Tội-tình, ơn Ngài bôi xóa tại đồi Gô-tha…
Mọi nỗi lo-sợ, từ nay bạn nhẹ-nhàng sung-sướng…

[guitar]

Ngài sẽ ban sai ngàn ức thiên-binh trên trời cao
Luôn bên cạnh bạn, lòng bạn được đầy bình-an…
Thêm năng-lực bạn, vượt thử-thách nơi trần-gian…

“Con! Hãy ngủ thật ngon…
Con thơ! Ngủ thật ngon dưới những ánh sao mộng-mơ…
Nương trong vòng tay Chúa Giê-xu và tình thương-yêu Ngài ban cho…”

Vĩnh Phúc
May 16, 2013
Anaheim, CA

NangMai

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top