Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Bạn Có Biết: Thi Thiên 118

Bạn Có Biết: Thi Thiên 118

Bạn Có Biết: Thi Thiên 118

  • Chương ngắn nhất trong Kinh Thánh là Thi Thiên 117.
  • Chương dài nhất trong Kinh Thánh là Thi Thiên 119.
  • Chương giữa Kinh Thánh là Thi Thiên 118.
  • Có 594 chương trước Thi Thiên 118.
  • Có 594 chương sau Thi Thiên 118.
  • Tổng số của 594 + 594 là 1188.
  • Câu chính giữa của Kinh Thánh là Thi Thiên 118:8
  • Nội dung câu Kinh Thánh đó như sau:

“Thà nương náu mình nơi CHÚA, Hơn là nhờ cậy loài người.”

Thư Viện Tin Lành
(11/8/2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top