Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Bàn Chân Người Truyền Đạo

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Có những bàn chân rất âm thầm.
Đi trong đêm khuya, đi trong bão dông,
Đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng,
Đi trong mịt mùng chông gai nước mắt

Có những bàn chân đi khắp miền xa,
Biền biệt tha phương biết đâu là nhà .
Ôi! Bàn chân người truyền đạo,
Ôi! Bàn chận thanh cao, bàn chân đẹp biết bao

Bàn chân ấy đi đến từng người
Bàn chân đi xây dựng cuộc đời
Bàn chân đi chia xớt yêu thương đẹp ngời
Bàn chân loan tin Chúa vào đời
Đấng hy sinh cam chết vì người
Bàn chân đi rao truyền tin vui

Có những bàn chân rất khiêm nhường
Hy sinh riêng tư đi gieo mến thương
Một đời vì Chúa không nao
Phục vụ không kể gian lao
Bàn chân ấy cao đẹp biết bao

Một đời vì Chúa không nao
Phục vụ không kể gian lao
Bàn chân ấy cao đẹp biết bao

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top