Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Ấy Tin Vui Cho Người

Ấy Tin Vui Cho Người

Tựa đề: Ấy Tin Vui Cho Người
Tác giả: Lê Anh Đông
Trình bày: Lưu Chí Vĩ

Ấy Tin Vui Cho Người

Ấy một đêm rất xa vời!
Ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi miền Bê-lem.
Bọn mục đồng nghe vang khúc ca.
Thiên thần báo tin:
Mừng vui thay hôm nay Jesus Con Trời giáng sinh.

Ấy, là đêm Chúa ra đời!
Tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm,
Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân, nên Ngài phó thân
Để muôn dân hôm này nhận được tình yêu Thiên Chúa.

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm,
Tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha,
Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt.
Ngài sẽ xoá hết mọi buồn lo trong anh,
Và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày,
Tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh.

Người hỡi có biết vì cớ sao Jesus đã đến trong nơi khó nghèo?
Vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tăm tối.
Nào hãy cất bước tìm về Cha yêu thương,
Nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy
Từng ngày trôi qua trong anh, lòng bình an hy vọng Cha ban.
Cho anh và tôi!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top