Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Antonio Vivaldi: Chúa Phán – Dixit Dominus

Antonio Vivaldi: Chúa Phán – Dixit Dominus

Tựa đề: Chúa Phán
Nguyên Tác: Dixit Dominus
Lời: Thi Thiên 110
Sáng tác: Antonio Vivaldi 
Trình bày: 
Dàn nhạc: Royal Concertgebouw, Amsterdam, Netherlands
Nhạc trưởng: Giulio P
randi
Hợp xướng: Ghislieri Choir & Consort

Vài Nét Về Tác Phẩm:

Nội Dung

Thi Thiên 110 là một bài thơ trong Thánh Kinh do Đa-vít, vua của nước Do Thái sống vào thế kỷ thứ 10 T.C., sáng tác.  Nội dung của Thi Thiên 110 là lời tiên tri mô tả Đức Chúa Jesus như là một vị vua, một thầy tế lễ, và là Đấng Cứu Thế.  

Cấu Trúc

Antonio Vivaldi (1678-1741), một nhạc sĩ người Ý sống trong thế kỷ 17, đã phổ nhạc Thi Thiên 110 với ba phiên bản khác nhau với các ký hiệu là RV 594, RV 595, và RV 807. Phiên bản RV 594 gồm mười tiểu khúc, trong đó tám tiểu khúc dựa trên lời thơ trong Thi Thiên 110 và hai tiểu khúc còn lại là lời hai bài thánh ca chúc tôn.

Tác phẩm mang ký hiệu RV 594 của Antonio Vivaldi được biên soạn để trình bày với hai ban hợp xướng bốn giọng (soprano, alto, tenor, và bass), và năm ca sĩ đơn ca: gồm hai ca sĩ soprano, một ca sĩ alto, một ca sĩ tenor, và một ca sĩ bass.  Ban hợp xướng thứ nhất được phụ họa với hai kèn oboes, hai trumpets, hai violins, một viola, một organ, và một basso continuo.  Ban hợp xướng thứ hai được phụ họa với dàn nhạc dây, một organ và một continuo.

Tựa Đề

Những chữ đầu tiên của Thi Thiên 110 trong nguyên văn Hebrew là יְהוָ֨ה ׀ נְאֻ֤ם, nghĩa là “Chúa Phán”.  Trong bản Kinh Thánh Latin, những chữ này được dịch là “Dixit Dominus”, do đó tác phẩm RV 594 của Antonio Vivaldi thường được người nghe biết đến dưới tên Dixit Dominus, và trong tiếng Việt là Chúa Phán.

Bố Cục

0:00 Dixit DominusAllegro, D, nhịp 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng cùng với dàn nhạc giao hưởng và hai đàn organ.
2:19 Donec ponam inimicos tuosAllegro, B minor, 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng, và dàn nhạc dây.
6:51 Virgam virtutis tuaeAllegro molto, D, 4/4 được trình bày bởi 2 ca sĩ sopranos và dàn nhạc dây.
9:00 Tecum principiumAndante, E minor, 3/4 được trình bày bởi ca sĩ alto và dàn nhạc dây.
12:43 Juravit dominusPresto, C, 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng và dàn nhạc dây.
15:31 Dominus a dextris tuisAllegro, C, 4/4 được trình bày bởi các ca sĩ tenor và bass cùng dàn nhạc dây.
17:25 Judicabit in nationibusLargo, Dm, 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.
20:40 De torrente in via bibetAndante, Em, 4/4 được trình bày bởi ca sĩ soprano và dàn nhạc dây.
23:49 Gloria PatriAllegro, D, 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng cùng với 2 đàn organ.
25:10 Sicut erat in principioAllegro, D, 4/4 được trình bày bởi hai ban hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng.

Mời bạn đọc cùng lắng nghe Thi Thiên 110 qua sự cảm nhận của Antonio Vivaldi, và phần trình bày của ban hợp xướng Ghislieri Choir & Consort (Ý) và dàn nhạc giao hưởng  Royal Concertgebouw (Hòa Lan). 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top