Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 9)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 163

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 8I Cô-rinh-tô 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2020Lu-ca 15:11–24Tổ Ấm Yêu Thương “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Người con út trong câu chuyện đã làm sai điều gì? Cuối cùng cậu quyết định thế nào? Kết quả ra sao? Làm thế nào gia đình bạn trở thành một tổ ấm yêu thương? Đây là một trong những ví dụ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/06/2020

Thứ Tư, 10/06/2020 Miền Bắc. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng cảm tạ Chúa vẫn gìn giữ và ban phước nhiều cho HT tại miền Bắc. Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Hội miền Bắc, quý Mục sư (MS): Nguyễn Hữu Mạc, Bùi Văn Sản, Thào A Páo, Nguyễn Đức Đồng, Hoàng Văn Luân, Phạm Bá Hạnh, và Bùi Văn Triệu.  Xin Chúa cho Ban Trị Sự Tổng Hội miền Bắc có khải tượng để mở mang công việc Chúa tại miền Bắc ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 162

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 7I Cô-rinh-tô 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2020Sáng Thế Ký 24:62–67Hôn Nhân Chúa Chọn “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (Thi Thiên 128:1). Câu hỏi suy ngẫm: Cậu Y-sác đang ở đâu và tâm trạng như thế nào? Cậu đã làm gì sau khi nghe người đầy tớ thuật lại chuyện tìm vợ cho mình? Làm thế nào bạn biết đây là hôn nhân được Chúa kết hiệp? Hôn nhân được phước là hôn nhân như thế nào? Sau khi bà ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 161

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 6I Cô-rinh-tô 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/06/2020

Thứ Ba, 09/06/2020 Cảm tạ Chúa cho dự án Giải Nghĩa Kinh Thánh Warren Wierbe phần Cựu Ước đã hoàn tất 18 quyển. Xin Chúa hướng dẫn, ban ơn, và cho có tài chánh để thực hiện xong công tác này trọn bộ 28 quyển nhân Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập VPNS vào năm tới.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2020Mác 10:9–12Vấn Đề Ly Dị “Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm về ly dị của người Pha-ri-si như thế nào (câu 4)? Chúa Giê-xu có quan điểm nào về ly dị (câu 5–12)? Điều này cảnh báo bạn điều gì trong hôn nhân? Dựa vào Phục Truyền 24:1–4, người Pha-ri-si cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị, nhưng đối với họ, ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/06/2020

Thứ Hai, 08/06/2020 Cảm tạ Chúa cho VPNS có cơ hội hỗ trợ tài liệu và tài chánh cho dự án dịch và phát hành SVTK sang tiếng H’mong và tiếng Dao theo yêu cầu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTLVN miền Bắc bắt đầu từ tháng Tư năm vừa qua. Phần phiên dịch đã xong cho sáu tháng và sẽ in và phổ biến cho tín hữu trong năm nay. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành SVTK được đến tay các ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 160

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 4I Các Vua 5I Cô-rinh-tô 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top