Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2020I Cô-rinh-tô 12:8–11Phân Phát Theo Ý Chúa “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Những ân tứ điển hình từ Đức Thánh Linh được đề cập trong phần Kinh Thánh này là gì? Ích lợi của những ân tứ đó ra sao? Được ban cho theo tiêu chuẩn nào? Bạn thích nhận ân tứ nào trong n ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 238

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 15Gióp 1Gióp 2Gióp 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/08/2020

Thứ Ba, 25/8/2020 H. Tuy Đức: HT Bu Boong, MS Điểu Phi QN cũng là trưởng ban đại diện tỉnh Đắk Nông. HT có 639 tín hữu. Xin cầu nguyện cho HT hiện đang xây dựng nhà thờ với sức chứa 800 chỗ ngồi, xin Chúa cho sớm hoàn thành.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2020I Cô-rinh-tô 12:4–7Riêng và Chung “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong mỗi một người” nói lên điều gì trong sự ban cho của Đức Thánh Linh? Các sự ban cho thiêng liêng được ban cho mỗi Cơ Đốc nhân với mục đích gì? Bạn đã góp phần đem đến ích lợi gì cho Hội Thánh qua ân tứ bạn nhận được? Sứ đồ Phao- ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 237

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-ra 9Ê-xơ-ra 10Thi Thiên 32Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/08/2020

Thứ Hai, 24/8/2020 H. Tuy Đức: HT Bu Prâng, TĐ Điểu Lé QN. Năm 2006, HT bắt đầu là một ĐN, đến năm 2010, được công nhận HT. Đến nay, HT mở được 2 ĐN. Tín hữu người H’Mông ở trong 11 làng; nên trong tương lai có thể lập 11 HT theo truyền thống của người H’Mông. Tổng số tín hữu hiện nay khoảng 739. Xin cầu nguyện cho đức tin của tín hữu được mạnh mẽ.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.or ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2020Châm Ngôn 6:12–15Chúa Biết Lòng Người “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23–24). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói về những người gian ác ra sao? Hậu quả của những người gian ác là gì? Nhận biết Chúa biết rõ lòng người, bạn cầ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/08/2020

Chúa Nhật, 23/8/2020 H. Đắk G’Long: HT Bu N’Jang, MsNc Y Kêng QN. HT tại đây có số tín hữu là 158; HT Bu Sir, MS Y Ntil QN. Đầy tớ Chúa kiêm nhiều ĐN. Tổng số tín hữu 270. Xin cầu nguyện cho hai HT đang có kế hoạch xây dựng nhà thờ. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ban ơn, sức trên quý đầy tớ Chúa và cho BTS cùng hiệp tác, nỗ lực trong công tác thăm viếng và truyền giảng Phúc Âm để gây dựng và phát triển HT. ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 236

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 126Ê-xơ-ra 6Ê-xơ-ra 7Ê-xơ-ra 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2020I Cô-rinh-tô 12:4–6Chỉ Có Một “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 4-6, cụm từ nào được Sứ đồ Phao-lô lặp lại nhiều lần? Với mục đích gì? Có sự liên quan nào giữa các cụm từ “các sự ban cho,” “chức vụ,” “việc làm”? Điều gì giúp bạn gắn kết những khác nhau trong sự ban cho thiêng liêng và công tác phục vụ? “Chỉ có ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top