Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 8)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 166

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 12I Các Vua 13I Cô-rinh-tô 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/06/2020

Chúa Nhật, 14/06/2020 Gia Nã Đại. Xin Chúa ban ơn cho Mục sư (MS) Ðỗ Thiệu Cường, Giáo Hạt trưởng và BCH Giáo Hạt Gia Nã Đại (AVAC) được ơn trong việc lãnh đạo công việc Chúa chung, và cho có khải tượng để giúp HT địa phương tăng trưởng và vững mạnh. Xin cầu nguyện cho chương trình (CT) huấn luyện và trang bị cho mỗi tín hữu trở thành môn đệ hữu hiệu của Chúa Giê-xu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Ngu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2020Phục Truyền 2:1–8Đấng Nhân Từ “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi; Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong bốn mươi năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sau thất bại ở Ca-đe, tổ phụ người Ít-ra-ên bắt đầu hành trình về đâu? Đứ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 13/06/2020

Thứ Bảy, 13/06/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Nam. Xin Chúa quan phòng trên các tôi con Chúa và cho họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để giữ vững đức tin trong mọi thử nghiệm của đời sống. Xin Chúa cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin và cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và đi ra chia sẻ về Chúa cho người quen ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 165

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 11I Cô-rinh-tô 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2020Phục Truyền 1:41–46Động Cơ Sai Trật “Chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va; chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn” (câu 41a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi người Ít-ra-ên biết Đức Chúa Trời nổi giận vì sự bất tuân của họ, họ đã làm gì? Tại sao người Ít-ra-ên lại bị thảm bại trong tay người A-mô-rít? Bài học này nhắc nhở bạn điề ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/06/2020

Thứ Sáu, 12/06/2020 Miền Nam. Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Liên Hội miền Nam, quý MS: Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Nguyễn Hữu Bình, Phan Quang Thiệu, Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Văn Cử, và Nguyễn Văn Ngọc, cùng quý vị lãnh đạo các hệ phái, yêu Chúa hết lòng, thương yêu nhau. Xin Chúa đầy ơn trên từng người trong Ban Trị Sự, cho họ sự khôn ngoan để lãnh đạo hầu hướng dẫn HT và từng con dân ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 164

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 9I Các Vua 10I Cô-rinh-tô 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2020Phục Truyền 1:34–40Tác Hại của Lòng Nghi Ngờ Chúa “Chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà Ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Bài giảng của ông Môi-se cho biết Đức Chúa Trời nổi giận với dân Chúa về điều gì? Ngài đã trừng phạt tổ phụ người Ít-ra-ên như thế nào? Theo bạn, tác hại của lòng nghi ngờ Chúa là gì? Ông Môi-se tiếp tục ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/06/2020

Thứ Năm, 11/06/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Bắc. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho con dân Ngài có niềm tin kiên định, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và mạnh dạn đi ra chia sẻ Phúc Âm cho người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho việc nhóm họp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top