Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 7)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 245

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 20Gióp 21Cô-lô-se 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/09/2020

Thứ Ba, 01/9/2020 Cảm tạ Chúa cho Lịch Cầu Nguyện tròn 40 tuổi. Xin Chúa cho có thêm tín hữu cam kết trung tín cầu nguyện cho công việc Chúa mỗi ngày. Bắt đầu niên học mới. Mời Bạn dành ngày này cầu nguyện đặc biệt cho các trường học tại Hoa Kỳ được hoàn toàn mở cửa trở lại sau trận đại dịch Covid–19. Xin cầu nguyện cho các thầy cô và học sinh tiểu học hôm nay. Xin Chúa quan phòng thầy trò trong sự an bình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16Ngươi Chớ Nói Chứng Dối “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.” Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường nói chứng dối dưới những hình thức nào? Người nói chứng dối với người lân cận sẽ gây ra những hậu quả nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? “Nói chứng dối” là làm chứng không đúng sự thật với những sự việc ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 244

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Thi Thiên 102Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 31/08/2020

Thứ Hai, 31/8/2020 Cầu nguyện cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt Nam, cho họ sớm trở lại thờ phượng Chúa hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2020Châm Ngôn 6:16–19Những Điều Đức Giê-hô-va Ghê Tởm “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” (Thi Thiên 5:4–5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì Đức Giê-hô-va ghê tởm và vì sao? Bạn có đang vướng vào điều nào trong những điều kể trên? Bạn cầu xin Chúa giúp ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/08/2020

Chúa Nhật, 30/8/2020 Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Đắk Nông. Xin Chúa cho con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các nhóm với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của riêng mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các ÐN, nhất là vùng xa, c ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 15Gióp 16Thi Thiên 69Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15Không Được Trộm Cắp “Ngươi chớ trộm cắp.” Câu hỏi suy ngẫm: Trộm cắp là gì? Trộm cắp vi phạm những nguyên tắc căn bản nào trước mặt Chúa? Ngày nay, con dân Chúa có thể vi phạm điều răn này dưới những hình thức nào? Trộm cắp là hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái phép. Trộm cắp bị xem là hành vi phạm tội cơ bản trong phá ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/08/2020

Thứ bảy, 29/8/2020 Công việc Chúa tại tỉnh Đắk Nông. Xin cầu nguyện cho các cuộc bồi linh hằng quý, các kỳ huấn luyện về truyền giáo và Cơ Đốc Giáo Dục, các lớp Thánh Kinh căn bản có 1,600 học viên; xin Chúa cảm động lòng các học viên đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, vào Viện Thánh Kinh Thần Học để học Lời Chúa, hầu đáp ứng nhu cầu người phục vụ Chúa trong tương lai.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn S ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top