Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2020Ma-thi-ơ 3:1–11Người Dọn Đường cho Chúa “Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vai trò và nhiệm vụ của ông Giăng Báp-tít là gì? Ông đã thực hiện nhiệm vụ được giao phó với tinh thần như thế nào? Noi gương ông Giăng Báp-tít, bạn thực hiện sứ mệnh Chúa đ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/06/2020

Thứ Tư, 17/06/2020 Á Căn Ðình, Ấn Ðộ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này, xin Chúa giúp họ trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với HT địa phương phục vụ Chúa và đem Phúc Âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này ít quan tâm đến Cơ Ðốc giáo; xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết và tin nhận ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 169

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 17I Cô-rinh-tô 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2020Ma-thi-ơ 2:13–23Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri “Người ở đó cho tới khi Vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm Lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này trích dẫn những lời tiên tri trong Cựu Ước như thế nào? Sự trích dẫn này nhằm mục đích gì? Sự ứng nghiệm lời tiên tri có ý nghĩa gì với bạn? Đây là một ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/06/2020

Thứ Ba, 16/06/2020 Úc Châu. Công việc Chúa tại Úc và Tân Tây Lan: Xin Chúa kêu gọi và dấy lên nhiều người bằng lòng học hỏi, dấn thân phục vụ Chúa trong những mục vụ tại HT địa phương. Ðặc biệt xin Chúa cho có mục vụ hướng đến những người trẻ trong và ngoài HT, nhất là các sinh viên từ VN sang du học; xin Chúa dùng tôi con Chúa tại đây giúp họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Chúa trước khi họ trở về quê nhà. Xin ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 168

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 16I Cô-rinh-tô 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2020Ma-thi-ơ 2:7–12Hành Trình Tìm Kiếm Vua Người Giu-đa “Khi vào đến nhà, thấy Con Trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình tìm kiếm Vua người Giu-đa của các bác sĩ Đông phương diễn ra như thế nào? Thái độ của họ ra sao khi biết được chỗ ở của ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/06/2020

Thứ Hai, 15/06/2020 Âu Châu. Xin Chúa ban ơn cho các Ban Chấp Hành (BCH) của các giáo hạt tại Âu châu được ơn Chúa, có khải tượng để phát triển HTVN. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ vào chức vụ hầu đáp ứng nhu cầu của HT; CT truyền giảng cho giới trẻ, nhất là về vấn đề cá nhân chủ nghĩa được đề cao, tuổi trẻ ham vui, nghĩ đến vật chất hơn là quan tâm đến tâm linh. Xin Chúa cho thế hệ thứ hai giữ vững niềm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 167

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 14I Các Vua 15I Cô-rinh-tô 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2020Châm Ngôn 3:19–26Sự Quan Phòng của Chúa “Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết nhờ đâu vũ trụ được dựng nên? Khi hết lòng giữ lấy sự khôn ngoan trong Chúa thì sẽ được ban cho những điều gì? Bạn nhận biết sự quan phòng của Chúa trên bạn như thế nào? Vua-lô-môn dạy cho con biết giá trị ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top