Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 138

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 13I Sa-mu-ên 14Tít 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2020Ma-thi-ơ 2:1–8Đi Tìm Vua Người Giu-đa “Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Các bác sĩ đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem để làm gì? Vua Hê-rốt và cư dân thành Giê-ru-sa-lem phản ứng thế nào trước câu hỏi của các bác sĩ? Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trả lời thế nào? B ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 137

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 10I Sa-mu-ên 11I Sa-mu-ên 12Tít 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/05/2020

Thứ Bảy, 16/5/2020 Bang Victoria: HTTL Melbourne, MS Trần Văn Hùng QN, MS Nguyễn Bùi Thanh Tuấn lo cho thanh niên. Cảm tạ Chúa cho HT phát triển tốt, giới trẻ tham gia mục vụ Anh ngữ đông đảo. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong sự giảng dạy và lãnh đạo HT, cho có thêm nhiều tín hữu tham gia vào công tác chứng đạo, đưa được nhiều người về với Ngài; xin Chúa cho HT có tinh thần hiệp một; các CT giúp đỡ cộn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020Ma-thi-ơ 1:18–24Hợp Tác Với Chúa “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ phán với ông Giô-sép điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì? Ông Giô-sép đã đáp ứng thế nào? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì cho Ngài? Một trong những mục đích chính của Phúc Âm Ma-thi-ơ là khẳng định ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 136

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 124I Sa-mu-ên 7I Sa-mu-ên 8I Sa-mu-ên 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/05/2020

Thứ Sáu, 15/5/2020 HT New Way (BAP), MS Lê Vũ Thiên Ân. Cảm tạ Chúa ban phước tuôn tràn trên HT, cho Hội Đồng Thành Phố đồng ý cho HT sử dụng thêm phòng nhóm bên cạnh, lớn hơn chỗ hiện tại. Xin cầu nguyện CT huấn luyện Lãnh Đạo được kết hợp với Trường Thần học Gate Way Seminary, California, Hoa Kỳ. HT Wollongong, MS Võ Trí Dũng. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020Ma-thi-ơ 1:1–17Gia Phả của Chúa Giê-xu “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sách Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu bằng bảng gia phả của Chúa Giê-xu? Trong bảng gia phả này, Sứ đồ Ma-thi-ơ tập trung mối liên kết giữa Chúa Giê-xu với ai? Điều này có ý ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 135

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 3I Sa-mu-ên 4I Sa-mu-ên 5I Sa-mu-ên 6Thi Thiên 97Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 14/05/2020

Thứ Năm, 14/5/2020 HTTL Anh Giáo Regents Park, MS Phạm Quang Vinh. Cảm tạ Chúa đã ban phước trên HT trong năm qua. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong công tác chăm sóc, giảng dạy, và rao truyền Danh Chúa. Xin Chúa cho công việc Chúa ngày càng phát triển, con dân Chúa yêu mến Chúa và đời sống đức tin luôn nóng cháy. HTTLVN Fairfield West, MSNC Nguyễn Vệ Nhân. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, giúp con ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top