Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2019 I Cô-rinh-tô 12:14-18 Trách Nhiệm và Giới Hạn “Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm và giới hạn của mỗi chi thể trong một thân thể là gì? Điều này áp dụng thể nào trong sinh hoạt của Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh? Sứ đồ Phao-lô ví Hội Thánh như một ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 152

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 21Gióp 22Gióp 23Gióp 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50 Luật về Lễ Vượt Qua “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Hội chúng Ít-ra-ên giữ lễ Vượt Qua như thế nào? Điều kiện nào để một người ngoại bang được tham gia giữ lễ Vượt Qua? Có sự tương đồng nào trong việc giữ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 151

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Gióp 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42 Ra Khỏi Ai Cập “Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Ngưởi Ít-ra-ên đã ra khỏi Ai Cập như thế nào? Chúa đã thực hiện lời hứa với ông Áp-ra-ham ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì về Đức Chúa Trời? Sao bao nhiêu năm trông đợi, giờ đâ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 150

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 13Gióp 14Gióp 15Gióp 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29-36 Tai Họa Thứ Mười “Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì với người Ai Cập như lời Chúa báo trước? Tại sao Chúa đoán phạt trên toàn dân Ai Cập? Vua và người A ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 149

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 9Gióp 10Gióp 11Gióp 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019 I Sử Ký 12:23-40 Một Lòng Một Dạ “Những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Ít-ra-ên; còn những người khác trong Ít-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít làm vua” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Những người trong phân đoạn Kinh Thánh này đến Hếp-rôn để làm gì? Họ là những ai, có những đặc điểm nào ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 148

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 5Gióp 6Gióp 7Gióp 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top