Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 5)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 287

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 44Giê-rê-mi 45Thi Thiên 13Giê-rê-mi 46Giê-rê-mi 47Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2020Phục Truyền 4:15–24Chỉ Thờ Phượng Một Mình Chúa “Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se căn dặn người Ít-ra-ên không được làm những gì? Tại sao? Dân Chúa cần phải nhớ Đức Chúa Trời là Đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 286

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 41Giê-rê-mi 42Giê-rê-mi 43Hê-bơ-rơ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 12/10/2020

Thứ Hai, 12/10/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Nam. Xin Chúa quan phòng trên các tôi con Chúa và cho họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để giữ vững đức tin trong mọi thử nghiệm của đời sống. Xin Chúa cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin và cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và đi ra chia sẻ về Chúa cho người quen ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2020Châm Ngôn 7:13–20Lời Quyến Dụ của Dâm Phụ “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em…” (I Cô-rinh-tô 6:18–19a). Câu hỏi suy ngẫm: Người dâm phụ đã quyến dụ chàng trai trẻ ra sao? ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 11/10/2020

Chúa Nhật, 11/10/2020 Miền Nam. Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Liên Hội Miền Nam, quý MS: Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Nguyễn Hữu Bình, Phan Quang Thiệu, Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Văn Cử, và Nguyễn Văn Ngọc, cùng quý vị lãnh đạo các hệ phái, yêu Chúa hết lòng và thương yêu nhau. Xin Chúa đầy ơn trên từng người trong Ban Trị Sự, cho họ sự khôn ngoan để lãnh đạo hầu hướng dẫn HT và từng con ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 285

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 38Giê-rê-mi 39Giê-rê-mi 40Hê-bơ-rơ 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2020II Cô-rinh-tô 5:1–9Làm Hết Sức Để Đẹp Lòng Chúa “Cho nên chúng ta dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về cuộc sống dưới đất và chỗ ở trên trời? Bạn đang bước đi với trang bị gì khi còn sống trên đất? Mục đích đời sống của Cơ Đốc nhân là gì? Thế giới đang trải qua cơn khủng hoảng toàn cầu v ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/10/2020

Thứ Bảy, 10/10/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Bắc. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho con dân Ngài có niềm tin kiên định, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và mạnh dạn đi ra chia sẻ Phúc Âm cho người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho việc nhóm họp ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 284

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 36Giê-rê-mi 37Hê-bơ-rơ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top