Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 5)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 204

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 9Lu-ca 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/07/2020

Thứ Tư, 22/7/2020 Bang Virginia: Các HT Báp-tít: HT Phục Hưng, MS Trần Tấn Hoài Nhơn; HT Giao Ước Ân Ðiển Herndon, MS Nguyễn Thái QN, MS Nguyễn Trần Thái Hòa PT; HT Alexandria, chưa có Quản Nhiệm; HT Hy Vọng, MS Nguyễn Trọng Khang; HT Ân Ðiển, chưa có QN. Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với đức tin vững mạnh hầu giúp HT phát triển. Xin Chúa cho HT Alexandria và Ân Điển sớm có người chăn.  Trích Lịch Cầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2020Giê-rê-mi 18:1–6Thợ Gốm và Đất Sét “Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Ít-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Ít-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải đi đến đâu? Ông thấy gì khi đến nơi Ngài truyền bảo? Tiên ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 203

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 8Lu-ca 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/07/2020

Thứ Ba, 21/7/2020 Bang Washington DC: HTVN vùng Hoa Thịnh Ðốn (CMA), MS Nguyễn Hoàng Chính. Tạ ơn Chúa cho các sinh hoạt hằng tuần vui vẻ. Xin cầu nguyện cho nhiều con cái Chúa tham gia các buổi nhóm cầu nguyện, học Kinh Thánh hằng tuần của HT. HT Giám Lý Washington, MS Phan Đức Hiếu. Cảm tạ Chúa HT đang trên đà phát triển. Xin Chúa ban thêm ơn sức trên người chăn trong việc giảng dạy, chăm sóc, và phát tri ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2020Giê-rê-mi 17:19–27Ngày Sa-bát “Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở” (Lê-vi Ký 23:3). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Sa-bát” có nghĩa gì? Ai là chủ của ngày Sa-bát? Mục đích của việc thiết lập ngày Sa-bát là gì? Bạn đã g ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/07/2020

Thứ Hai, 20/7/2020 Bang Maryland: Các HT Báp-tít: HT Baltimore, quý MS Lý Công Thuận và Trương Vĩnh Thanh; HT Tình Thương, MS Nguyễn Việt Hùng. Xin Chúa ban ơn sức trên quý đầy tớ Chúa trong việc giảng dạy, chăm sóc và phát triển HT. HT Báp-tít Thứ Nhất Lanham, MS Hồ Chí Hiếu. Cảm tạ Chúa cho mục vụ Anh ngữ được Chúa ban phước và có MS chăm sóc cho mục vụ; cho buổi thờ phượng và sinh hoạt các nhóm nhỏ thật ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 202

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 7Lu-ca 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2020Châm Ngôn 5:1–6Tránh Xa Kẻ Dâm Phụ “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái những điều gì về dâm phụ? Ông cho con thấy hậu quả của tội tà dâm ra sao? Quan niệm của xã hội về tội ngoại tình, tà dâm như thế nào? Còn bạn th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 201

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 6Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top