Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 408)

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2013 2 Sa-mu-ên 8:1-18 Cai Trị Ngay Thẳng và Công Bằng “Đa-vít trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì khi tóm tắt những chiến thắng của Vua Đa-vít? Vua Đa-vít đã cai trị Ít-ra-ên như thế nào? Theo bạn tiêu chuẩn hàng đầu của một người lãnh đạo là gì? Đã là chiến tranh thì không thể ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2013 2 Sa-mu-ên 7:18-29 Lời Cầu Nguyện Khiêm Nhường “Vua Đa-vít đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã đem con đến địa vị nầy?” (câu 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhận biết gì về bản thân ông khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Ông bày tỏ lòng tri ân và tôn ngợi Ngài như thế nào? Cung cách bước vào sự hiện di ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2013 2 Sa-mu-ên 7:1-17 Đừng Đi Trước Đức Chúa Trời “Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi” (câu 12, 13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mong ước thực hiện điều gì? Vì sao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2013 Thi Thiên 71:1-16 Nơi Nương Náu Vững Bền “Chúa là nơi nương náu vững bền của con” (câu 7b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cho thấy ông nương náu nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Kết quả của điều đó là gì? Bạn thường nương náu nơi Chúa lúc nào? Tại sao? Bạn được dạy dỗ gì qua bài học nầy? Ngay từ đầu, tác giả Thi Thiên nầy đã tuyên xưng đức tin nơi Đức Giê-hô-va, thể hiện qua vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/6/2013 Khải Huyền 18:11-24 Sự Suy Tàn Ngoạn Mục “Hỡi trời, hãy vui mừng về nó. Hãy hân hoan các thánh đồ, sứ đồ, các tiên tri! Đức Chúa Trời đã đoán phạt nó theo cách nó đã đối xử các ngươi” (câu 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ba-by-lôn phạm những tội trọng nào? Bạn nghĩ gì về sự sụp đổ nhanh chóng của Ba-by-lôn? Bạn đã cầu thay và quan tâm một cách thiết thực đến những anh em cùng đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/6/2013 Khải Huyền 18:1-10 Sự Sụp Đổ của “Ba-by-lôn lớn” “Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã nghe gì? Ba-by-lôn lớn tượng trưng cho điều gì? Số phận của nó sẽ ra sao? Sứ điệp mà Sứ đồ Giăng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013 Khải Huyền 17:1-18 Vua của Các Vua “Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ thắng, vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua - những người ở với Ngài được Ngài kêu gọi, lựa chọn và trung thành” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “đại dâm phụ” là ai? “Các vua” tượng trưng cho điều gì? Lịch sử cho thấy quyền lực của con người sẽ thế nào? Mọi thù nghịc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013 Lu-ca 16:19-31 Sự Khác Biệt của Giàu và Nghèo “Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ” (câu 22, 23). Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo La-xa-rơ đang khi sống và sau khi chết là gì? Vì sao không còn cách nào cứu vãn tình trạng của người gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/6/2013 Lu-ca 16:1-18 Hành Động Khôn Ngoan “Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chủ khen người quản gia bất chính nầy? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì qua việc làm của người nầy? Ai đang là chủ của bạn? Bạn áp dụng bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2013 Lu-ca 15:11-32 Trở Về Nhà Cha “Ta phải đứng dậy và trở về, thưa với cha: Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha … Vậy, cậu liền đứng dậy và trở về nhà cha mình” (câu 18, 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi người em quyết định trở về nhà cha, anh mong ước điều gì? Điều gì anh không dám hy vọng? Tại sao? Điều anh nhận được có ý nghĩa gì với anh? Với bạn? Sống trong nhà cha ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top