Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2019 Cô-lô-se 3:17 Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh mà Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là gì? “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu” để nói hay ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 94

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 12II Sa-mu-ên 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2019 Cô-lô-se 3:15-17 Biết Ơn và Thấm Nhuần Lời Chúa “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (câu 16a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô nêu lên để gây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh là gì? Tại sao điều này ích lợi trong sự gây dựng mối liên hệ trong gia đình cũng như trong Hội Thánh? Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc để gây dựng mối liê ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 93

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 8II Sa-mu-ên 9II Sa-mu-ên 10II Sa-mu-ên 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2019 Cô-lô-se 3:15-17 Mưu Cầu Hòa Bình “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Để duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh, con dân Chúa cần theo đuổi điều gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn theo đuổi điều này trong mối liên hệ giữa bạn với con cái Chúa trong ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 92

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 4II Sa-mu-ên 5II Sa-mu-ên 6II Sa-mu-ên 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2019 Cô-lô-se 3:12-14 Sống Hòa Hợp trong Tình Yêu “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống hòa hợp trong tình yêu, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ nhớ điều quan trọng nào? Ông nêu 7 đức tính nào họ phải có? Bí quyết sống hòa hợp trong tình yêu với anh chị em trong Chúa là ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 91

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 1II Sa-mu-ên 2II Sa-mu-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2019 Gióp 33:19-22 Chịu Đau Khổ “Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mô tả người bệnh như thế nào? Bệnh thể xác dẫn tới bệnh linh hồn ra sao? Vì sao con người chịu đau khổ? Bạn làm gì khi đang chịu khó khăn, thử thách, đau khổ trong cuộc sống? Ông Ê-li-hu cho rằng ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top