Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2020I Sử Ký 20:1–8Sự Tàn Khốc của Chiến Tranh và Hận Thù “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Các vua thường làm gì vào mùa xuân? Vua Đa-vít làm gì khi chiến thắng người ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 209

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 16Lu-ca 16Thi Thiên 62Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 27/07/2020

Thứ Hai, 27/7/2020 Bang Georgia: Các HT CMA: HT Atlanta, MS Ðỗ Trung Tín; HT Morrow, MS Nguyễn Đại Nghĩa; HT Marietta, MS Hà Thi; HT Rockdale, MS Nguyễn Khánh Hòa; HT Norcross, MS Châu Thành Tuấn; HT Ðường Sống Atlanta, MS Phạm Xuân Dũ. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong sự giảng dạy; xin Chúa cho con dân Chúa khao khát Lời Ngài, đức tin được tăng trưởng, và mạnh dạn giới thiệu Tin Mừng cho đồng hương. H ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2020Châm Ngôn 5:7–14Đừng Để Phải Hối Tiếc “Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái phải làm gì để khỏi hối tiếc vì đã phạm tội tà dâm? Kể tên vài anh hùng trong Kinh Thánh không qua ải mỹ nhân? Người p ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 26/07/2020

Chúa Nhật, 26/7/2020 Bang South Carolina: HT Greensville (CMA), MS Phan Đình Xuân; HT Tình Thương, MS Nguyễn Phước Quang. Các HT Báp-tít:; HT Columbia, MS Nguyễn Công Hà; HT Paris View, MS Ðoàn Anh Tuấn; HT Greensville, MS Lữ Thành Kiến; HT Phước Hạnh, MS Nguyễn Văn Đại; HT Ân Điển, MS Archie Nguyễn Đức Tuấn. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa và hăng há ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 208

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 14I Sử Ký 15Lu-ca 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2020I Cô-rinh-tô 12:1–3Sự Ban Cho Thiêng Liêng “Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Cô-rinh-tô hiểu biết thế nào về sự ban cho thiêng liêng? Đời sống trước và sau khi tin Chúa của họ khác nhau điều gì? Đức Thánh Linh được thể hiện ra sao trong lòng người tin? Theo bạn, có những tác hại nào khi không hi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 207

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 12I Sử Ký 13Lu-ca 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/07/2020

Thứ Bảy, 25/7/2020 Bang North Carolina: Các HT Báp-tít: HT Charlotte, MS Nguyễn Quý Hùng; HT Đức Tin, MS Chương Thanh Hải; HT Charlotte (CMA), MS Nguyễn Hữu Nhựt; HT Giám Lý Charlotte, MS Nguyễn Nam Phước; HT Gaston, MS Lê Hoàng Trọng; HT High Point, MS Cao Bảo Tài; HTTL Ngũ Tuần Charlotte, MS Timothy Trần. Xin Chúa giúp người chăn đạt kết quả trong chức vụ đẹp lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2020I Cô-rinh-tô 11:31–34Không Bị Kết Án Chung với Thế Gian “Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích sửa phạt của Đức Chúa Trời dành cho người mắc tội với thân và huyết Chúa trong Thánh Lễ Tiệc Thánh là g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top