Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2020I Cô-rinh-tô 11:17–22Để Biết Ai Là Người Trung Thành “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết việc nhóm họp của các tín hữu tại Cô-rinh-tô đem đến cho họ điều gì? Tại sao? Giữa tình trạng tồi tệ như thế, Sứ đồ Phao-lô vẫn thấy điều ích lợ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 144

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 25I Sa-mu-ên 26Thi Thiên 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/05/2020

Thứ Bảy, 23/5/2020 Bang Queenlands: HTTL Báp-tít Ân Ðiển Brisbane, MS Trịnh Mỹ Hoa; HT Ân Điển Rockhampton, MS Cao Thành Kính. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn; và cho việc mở HT mới tại Cairn được tốt đẹp. HTTL Uniting Người Việt, MSTS Đặng Ngọc Phước; HTTL Brisbane, MS Viên Thế Trung. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các đầy tớ Chúa và BCH; xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn HT và giúp con dân Chúa lớn lên trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2020I Cô-rinh-tô 11:4–16Làm cho Phải Phép và Theo Thứ Tự “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho nam và nữ tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô làm điều gì khi cầu nguyện hoặc giảng đạo? Điều này có ý nghĩa gì cho họ trong thời đó? Tại sao Hội Thánh ngày nay không áp dụng lời dạy này theo nghĩa đen? N ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/05/2020

Thứ Sáu, 22/5/2020 HT Springvale Central (CMA), MS Trương Hoàng Ứng; HTTL Seddon (CMA), MS Trần Hoàng Lang; HTTLVN Vicwest (VECA), MS Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa Thánh Linh thêm năng lực trên người chăn, thánh hóa đời sống nhiều con dân Chúa để sống đúng tiêu chuẩn con dân Nước Trời; giúp họ mạnh dạn đi ra thăm viếng chứng đạo đem nhiều người về cho Chúa; cảm thúc các bậc lãnh đạo trong HT tham dự các lớp hu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 143

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 54I Sa-mu-ên 23I Sa-mu-ên 24Thi Thiên 63Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2020Mác 16:19–20Chúa Cùng Làm Với Môn Đệ “Về phần các môn đệ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đệ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Phúc Âm Mác đã ghi lại sự kiện Chúa thăng thiên như thế nào? Chữ “trời” và “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Các môn đệ làm gì sau khi Chúa thăng thiên? Nhờ đâu môn đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 142

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 20I Sa-mu-ên 21I Sa-mu-ên 22Thi Thiên 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/05/2020

Thứ Năm, 21/5/2020 Lễ Thăng Thiên . Xin Chúa dùng ngày này nhắc nhở con dân Chúa Ðại Mệnh Lệnh Chúa truyền, nhen lại tinh thần tích cực Truyền Bá Phúc Âm trong chính Bạn và con dân Chúa. Xin cầu nguyện cho CT truyền giảng trong HT của Bạn năm nay và cho Ban Chứng Ðạo hoạt động mạnh mẽ, tìm được đường hướng tích cực đáp ứng được nhu cầu cần biết Chúa của đồng bào trong vùng. HT Springvale, MS Ngô Minh Quang. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2020Giê-rê-mi 17:9–11Gìn Giữ Tấm Lòng “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về lòng người? Ai có thể dò xét được tấm lòng của con người? Bạn có phương cách nào để gìn giữ tấm lòng của chính mình? Từ khi tội lỗi bởi tổ phụ A-đam xâm nhập vào thế gian, hậu quả là sự h ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top