Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2020II Cô-rinh-tô 5:1–9Làm Hết Sức Để Đẹp Lòng Chúa “Cho nên chúng ta dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về cuộc sống dưới đất và chỗ ở trên trời? Bạn đang bước đi với trang bị gì khi còn sống trên đất? Mục đích đời sống của Cơ Đốc nhân là gì? Thế giới đang trải qua cơn khủng hoảng toàn cầu v ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 284

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 36Giê-rê-mi 37Hê-bơ-rơ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 10/10/2020

Thứ Bảy, 10/10/2020 Các HT Tư Gia tại Miền Bắc. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho con dân Ngài có niềm tin kiên định, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo Lời Chúa, và mạnh dạn đi ra chia sẻ Phúc Âm cho người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho việc nhóm họp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2020Sáng Thế Ký 41:14–16Nhận Biết Sự Hiện Diện của Chúa “Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép được đưa đến gặp vua Pha-ra-ôn để làm gì? Ông đáp lời thế nào khi vua nói ông có thể giải nghĩa giấc mộng của vua? Ông nhận biết Chúa ra sao? Bạn luôn nhận biết Chúa và tôn vinh Ngài trong ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 283

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 34Giê-rê-mi 35Hê-bơ-rơ 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 09/10/2020

Thứ Sáu, 09/10/2020  Miền Bắc. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và xáo trộn trong năm nay nhưng cảm tạ Chúa vẫn gìn giữ và ban phước nhiều cho HT tại miền Bắc. Xin cầu nguyện cho Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Hội Miền Bắc, quý Mục sư (MS): Nguyễn Hữu Mạc, Bùi Văn Sản, Nguyễn Đức Đồng, Hoàng Văn Luân, Bùi Văn Triệu, Thào A Páo, và Phạm Bá Hạnh.  Xin Chúa cho Ban Trị Sự Tổng Hội miền Bắc có khải tượng để mở mang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2020Gióp 1:6–22Làm Sáng Danh Chúa trong Tai Họa “Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Đức Chúa Trời nhận xét thế nào? Còn Sa-tan nghĩ sao về ông? Chúa cho phép Sa-tan làm gì? Đối diện với tai họa, phản ứng của ông Gióp ra sao? Khi nghịch cảnh đến, bạn oán trách Chúa hay làm sáng Danh Ngài? Ngay ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 282

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 32Giê-rê-mi 33Hê-bơ-rơ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 08/10/2020

Thứ Năm, 08/10/2020 Xin Chúa đồng công trong công tác dịch và hiệu đính bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước của Warren Wiersbe. Trong tháng Mười này, chúng tôi ao ước sẽ phát hành sách I Các Vua, xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho việc in ấn này.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2020Dân Số Ký 6:1–8, 18Hứa Nguyện Na-xi-rê “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Na-xi-rê nghĩa là gì? Ai được làm người Na-xi-rê? Ba điều kiêng cữ của người Na-xi-rê là gì? Kết thúc lời hứa nguyện Na-xi-rê c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top