Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 382)

Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/6/2013 Khải Huyền 17:1-18 Vua của Các Vua “Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ thắng, vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua - những người ở với Ngài được Ngài kêu gọi, lựa chọn và trung thành” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “đại dâm phụ” là ai? “Các vua” tượng trưng cho điều gì? Lịch sử cho thấy quyền lực của con người sẽ thế nào? Mọi thù nghịc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/6/2013 Lu-ca 16:19-31 Sự Khác Biệt của Giàu và Nghèo “Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ” (câu 22, 23). Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo La-xa-rơ đang khi sống và sau khi chết là gì? Vì sao không còn cách nào cứu vãn tình trạng của người gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/6/2013 Lu-ca 16:1-18 Hành Động Khôn Ngoan “Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chủ khen người quản gia bất chính nầy? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì qua việc làm của người nầy? Ai đang là chủ của bạn? Bạn áp dụng bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/6/2013 Lu-ca 15:11-32 Trở Về Nhà Cha “Ta phải đứng dậy và trở về, thưa với cha: Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha … Vậy, cậu liền đứng dậy và trở về nhà cha mình” (câu 18, 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi người em quyết định trở về nhà cha, anh mong ước điều gì? Điều gì anh không dám hy vọng? Tại sao? Điều anh nhận được có ý nghĩa gì với anh? Với bạn? Sống trong nhà cha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/6/2013 Thi Thiên 70:1-5 Sự Hòa Giải Dành cho Mọi Người “Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa; nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: ‘Đức Chúa Trời thật vĩ đại!’” (câu 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Là Cơ Đốc nhân, bạn nghĩ gì về sự trả thù? Có bao giờ bạn cầu nguyện xin Chúa trả thù ai đó đã làm hại mình không? Tác giả đã cầu nguyện ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013 Lu-ca 15:1-10 Thiên Đàng Vui Mừng “Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn” (câu 7 Bản Truyền Thống Hiệu Đính - BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể các ẩn dụ nầy? Ẩn dụ thứ nhất và thứ hai có những điểm giống nhau nào? Chúng có ý nghĩa gì? Ai là con chiên lạc mà bạn sẽ cầu nguyện ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013 Lu-ca 14:25-35 Theo Chúa Giê-xu “Ai không vác cây thập tự mình và theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (câu 27 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “ghét” trong câu 26 có nghĩa gì? Có liên hệ gì đến câu 27? Vì sao Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ tiếp theo? Hai ví dụ nầy có ý nghĩa gì đối với bạn? Khi nói các môn đệ phải yêu Ngài hơn những người thân trong gia đình, Chúa Giê-xu không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013 Lu-ca 14:15-24 Đại Tiệc của Đức Chúa Trời “Vì Ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của Ta” (câu 24 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về bữa tiệc lớn? Người dọn tiệc và người dự tiệc là ai? Những người được mời dự tiệc có thái độ nào? Hậu quả của thái độ đó? Điều gì thường ngăn bạn đáp ứng lời mời gọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013 Lu-ca 14:1-14 Thật Sự Khiêm Nhường “Vì ai tự đề cao mình sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình sẽ được tôn cao” (câu 11 NIV- VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si điều gì? Vì sao họ không trả lời? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong ẩn dụ hôm nay? Tự xét mình, bạn thực hiện điều Chúa dạy thế nào? Nếu theo chân Chúa Giê-xu, chắc hẳn chúng ta cảm thấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013 Lu-ca 13:31-35 Tâm Tình của Chúa Giê-xu “Dù sao, hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình, vì chắc chắn không tiên tri nào có thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem” (câu 33 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Pha-ri-si báo cho Chúa Giê-xu biết Vua Hê-rốt muốn giết Ngài? Chúa Giê-xu đáp lời họ thế nào? Điều Ngài nói, cho chúng ta thấy tâm tình của Ngài th ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top