Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 316)

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2014 Ma-thi-ơ 22:34-40 Yêu Chúa, Yêu Người “Đức Chúa Giê-xu đáp:‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi’” (câu 37, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời như thế nào? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu người ra sao? Cơ Đốc nhân phải làm gì để bày tỏ lòng yêu kính Chúa? Sống yêu thương là sống tro ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014 Giăng 3:14-17 Kinh Nghiệm Tình Yêu của Chúa “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Con người có xứng đáng với tình yêu của Chúa ban cho không? Chúa bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta như thế nào? Làm thế nào chúng ta nhận được sự sống đời đời? Tình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2014 Thi Thiên 106:7-42 Chúa Công Chính “Đức Chúa Trời là Đấng Thánh bày tỏ chính Ngài là thánh trong sự công chính” (Ê-sai 5:16b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời có những hành động trừng phạt người Ít-ra-ên? Lời xưng tội trong Thi Thiên này thể hiện sự nhận biết gì về Đức Chúa Trời? Sự công chính của Chúa được bày tỏ thế nào trong đời sống bạn? Lời xưng tội trong Th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2014 Ê-sai 23:1-18 Ai Lật Đổ? “Gánh nặng về Ty-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa! Chẳng còn lối vào nữa!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Ty-rơ sụp đổ? Ai chứng kiến sự suy sụp của Ty-rơ? Kinh doanh mà thiếu đạo đức sẽ dẫn đến hậu quả nào? Ty-rơ là một cảng biển thuộc Li-ban. Nằm trên một hải đảo ngoài khơi Địa Trung Hải. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2014 Ê-sai 22:1-25 Sự Vinh Quang Nào? “Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán rằng: Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Ê-sai buồn bã và khóc lóc thảm thiết? Nếu biết ngày mai sẽ chết, bạn sẽ làm gì? Bạn học được gì từ câu chuyện n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2014 Ê-sai 20:1- 21:17 Đêm Còn Dài Không? “Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào? Người canh đáp rằng: Buổi sáng đến; đêm cũng đến” (Ê-sai 21:11, 12). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Ê-sai làm gì để nhấn mạnh sứ điệp tiên tri của ông? Thái độ của Tiên tri Ê-sai ra sao? Làm thế nào để bạn có được sức mạnh và niềm tin “trong những đêm đen” của cu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2014 Cô-lô-se 4:2-18 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ “Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại” (câu 5a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Hội Thánh Cô-lô-se những điều gì về sự cầu nguyện? Theo ý Sứ đồ Phao-lô, thế nào là “cư xử khôn ngoan với những người ngoại” (câu 5)? Cách cư xử của bạn với “những người ngoại” có gì khác với điều Sứ đồ Phao-lô dạy? Sứ đồ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2014 Cô-lô-se 3:18-4:1 Một Cuộc Sống Hòa Hợp “Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Cô-lô-se 3:11b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, các mối quan hệ có ý nghĩa gì trong đời sống con người? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về các mối quan hệ này? Bạn nhận thấy mối quan hệ nào trong đời sống mình cần được sửa đổi hoặc củng cố? Các mối quan hệ là trung tâm trong cuộc sống, chúng bao hàm và t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2014 Cô-lô-se 3:12-17 Sự Hiệp Một “Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người được Chúa chọn phải có những phẩm chất nào? Những yếu tố nào không thể thiếu để đem lại sự hiệp một? Bạn tôn ngợi Đức Chúa Trời với lòng biết ơn như thế nào? Đặc ân kèm theo trách nhiệm. Khi Chúa chọn mình làm t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2014 Thi Thiên 106:6-46 Chúa Thành Tín “Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài. Và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài” (câu 45 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thành tín của Ngài như thế nào đối với những sai phạm của Ít-ra-ên? Qua đó, bạn được khích lệ như thế nào và học được gì về sự thành tín của Chúa? Dù người Ít-ra-ên luôn bất trung nhưng Đức C ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top