Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 3)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 178

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 7II Các Vua 8Mác 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2020I Sử Ký 18:7–17Tôn Vinh Chúa Bằng Tài Vật Mình “Các đồ ấy Đa-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có được những chiến lợi phẩm và cống vật nào? Vua đã làm gì với những tài vật quý báu này? Bạn học đ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/06/2020

Thứ Năm, 25/06/2020 Cảm tạ Chúa cho VPNS đã hoàn tất việc hiệu đính Bản Kinh Thánh Hiện Đại và hiện đăng trên trang điện tử YouVersion và ấn hành tại Việt Nam qua Mục Vụ Thể Thao. Xin Chúa dùng bản KT này giúp nhiều người hiểu rõ Lời Chúa, đến tôn thờ Ngài. Xin Chúa cho VPNS có đủ tài chánh để in ấn và phát hành Bản Kinh Thánh Hiện Đại tại hải ngoại.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns. ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 177

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6Mác 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2020I Cô-rinh-tô 11:27–29Ăn Uống Sự Xét Đoán “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (câu 28–29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cần có thái độ như thế nào khi dự Lễ Tiệc Thánh? Hậu quả ra sao đối với những ai ăn bánh và uống chén cách ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 176

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 5Mác 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/06/2020

Thứ Tư, 24/06/2020 Xin cầu nguyện cho Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT): Quý MS: Trần Lưu Chuyên, Hứa Trung Tín, Dr. Phạm Hoàng, và Dr. Ðặng Ngọc Phúc. Cảm tạ Chúa về lòng yêu Chúa của các thành viên trong HÐQT. Xin Chúa ban thần quyền, sự khôn ngoan, khải tượng, và hướng dẫn HÐQT và Ban Chấp Hành (BCH) để những đường hướng, chương trình đi trong ý Chúa và những hoạch định nhằm phát triển công việc Chúa tại VPNS. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2020I Cô-rinh-tô 11:26Rao Ra Sự Chết của Chúa “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm mỗi tín hữu cần thực hiện khi dự Lễ Tiệc Thánh là gì? Cơ Đốc nhân phải thực hiện trách nhiệm này trong bao lâu? Bạn đã thực hiện trách nhiệm này trong thời gian qua như thế nào? Thánh Lễ Tiệc Thánh không đơn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 175

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4Mác 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/06/2020

Thứ Ba, 23/06/2020 Cảm tạ Chúa cho VPNS những cơ hội cộng tác với HT tại quê nhà trong việc gây dựng tâm linh con dân Chúa qua việc in Kinh Thánh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày (SVTK), Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần (TCN), các sách bồi linh, truyền đạo đơn, và những CT gây dựng và truyền giảng cho người Việt khắp nơi. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để VPNS hỗ trợ HT tại VN trong việc quảng bá các tài liệu dưỡng l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top