Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2019 Giăng 14:22-24 Tình Yêu Ngự Trị trong Cơ Đốc Nhân? “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu khẳng định điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chữ “Chúng Ta” trong câu 23 chỉ về ai và có nghĩa gì? Kết quả của người có tình yêu Chúa ngự tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 98

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 23II Sa-mu-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2019 Phi-líp 2:1-4 Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau...” (câu 1-2a). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Sứ đồ Phao-lô hy vọng thể hiện trong đời sống các tín hữu tại Phi-líp? Từ đó, ông kêu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 97

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 20II Sa-mu-ên 21II Sa-mu-ên 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2019 Rô-ma 15:30-33 Động Cơ Cầu Thay Cho Nhau “Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sinh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu làm gì cho ông? Lời kêu gọi của ông dựa vào động cơ nào? Vì sa ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 96

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 17II Sa-mu-ên 18II Sa-mu-ên 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2019 Thi Thiên 133 Sống Hòa Thuận “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “chảy xuống” trong Thi Thiên này ngụ ý điều gì? Làm thế nào để con cái Chúa có được mối liên hệ hòa thuận tốt đẹp với nhau? Chữ “anh em” trong câu 1 chỉ sự ràng buộc lẫn nhau của những người cùng một gia đình, nhưng việc anh em trong nhà có “ăn ở hòa thuận,” yêu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 95

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 14II Sa-mu-ên 15II Sa-mu-ên 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2019 Cô-lô-se 3:17 Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh mà Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là gì? “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu” để nói hay ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 94

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 12II Sa-mu-ên 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top