Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 3)

Cầu Nguyện – Ngày 25/09/2020

Thứ Sáu, 25/9/2020 Bang Utah: Các HT Báp-tít: HT Salt Lake City, MS Nguyễn Thanh Ân Nghĩa; HT Nguyên Thủy, MS Nguyễn Bá Trọng; HT Thông Công Cơ Đốc, MS Nguyễn Đức Tánh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa, và hăng hái ra đi chia sẻ Phúc Âm. Bang Nevada: HT Phúc Âm Las Vegas, MS John Nguyễn. Xin Chúa ban năng quyền trên người chăn trong công tác chăm sóc b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2020I Cô-rinh-tô 12:21–26Luôn Cần Đến Nhau “Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau” (câu 24b, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm sai lầm giữa các chi thể trong thân là gì? Có sự so sánh tiêu cực ra sao giữa các chi thể với nhau? Lời Chúa dạy mối li ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/09/2020

Thứ Năm, 24/9/2020 Bang New Mexico: HT Báp-tít Albuquerque, MS Thái Quang Tấn; HT Albuquerque (CMA), chưa có quản nhiệm. Xin Chúa ban ơn sức mới trên người chăn, cho các ban ngành trong HT hiệp tác với MS trong công tác gây dựng và phát triển nhà Chúa. Bang Hawaii: HT Cơ Ðốc Phúc Âm (Mennonite), MS Lưu Quốc Cường; HTTL Hawaii, chưa có người chăn. Xin Chúa đồng công với đầy tớ Chúa trong việc xây dựng HT và ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 268

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ha-ba-cúc 1Ha-ba-cúc 2Ha-ba-cúc 3Phi-líp 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2020I Cô-rinh-tô 12:14–20Không Thể Thay Thế “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ai đã sắp đặt vị trí và quyết định vai trò của các ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 267

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 116Giô-na 2Giô-na 3Giô-na 4Phi-líp 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/09/2020

Thứ Tư, 23/9/2020 Bang Colorado: HT Giám Lý Brentwood, MS Nguyễn Vạn Tân; HT Tin Lành Trưởng Nhiệm, MS Bùi Minh Tú. Các HT Báp-tít (SBC): HT Denver, MS Lê Văn Bắc; HT Westminster, MS Nguyễn Văn Hải; HT Ân Điển, MS Lâm Bảo Nhơn; HT Trung Tâm, MS Lê Thanh Liêm; HT Cộng Ðồng Aurora, chưa có quản nhiệm; HT Truyền Giáo Colorado Springs, MS Lê Thành Chung; HT Tin Lành Sống Mới (General Baptist), MS Trần Ðình Hân. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2020I Cô-rinh-tô 12:12–13Chung Một Thánh Linh “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để minh họa mối liên hệ giữa các tín hữu với Đấng Christ? Sự khác biệt ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/09/2020

Thứ Ba, 22/9/2020 Bang Texas: Các HT Báp-tít: HT San Antonio, MS Nguyễn Ðăng Khoa; HT Hiệp Nhất Austin, MS Nguyễn Văn Tuyên; HTTL Hyde Park Austin, MS David Nhiều; HT Amarillo, MS Trần Hoàng Hà; HT Austin (CMA), MS Huỳnh Văn Linh; HT Amarillo (CMA), MS Nguyễn Phúc Tần. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 266

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 107Giô-na 1Phi-líp 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top