Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 2)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 291

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ca Thương 2Thi Thiên 77Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/10/2020

Thứ Bảy, 17/10/2020 Âu Châu. Xin cầu nguyện đặc biệt cho sự phục hưng HTTLVN tại Âu châu. Xin Chúa thăm viếng ban lãnh đạo HTVN: Giáo Hội trưởng, MS Phạm Xuân Bahnar Trung; Giáo Hội phó, MS Điểu Huynh; Tổng Thư ký MS Vũ Ngọc Văn, Tổng Thủ quỹ, MS Nguyễn Thanh Dung; Nghị viên: MSNC Lữ Thị Tường Loan và MS Nguyễn Đức Đảo. Xin Chúa ban cho họ khải tượng, sự khôn ngoan, và thần quyền từ Chúa để hướng dẫn H ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2020Ma-thi-ơ 4:23–25Thi Hành Sứ Mệnh Thiêng Liêng “Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh thiêng liêng Chúa Giê-xu thi hành trên đất gồm các mục vụ nào? Nếu chỉ nhấn mạnh đến một mục vụ mà thôi thì kết quả sẽ ra sao? Bạn cần làm gì để góp phần ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/10/2020

Thứ Sáu, 16/10/2020 Cảm tạ Chúa cho VPNS đã hợp tác với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Miền Nam trong năm nay để in 6 sách giải nghĩa Kinh Thánh, bồi linh và sách cho thanh thiếu niên. Xin Chúa cho có thêm tài chánh để in ấn và phát hành nhiều tài liệu khác hầu giúp các CT huấn luyện và bồi linh cho con dân Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ( ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 290

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 52Thi Thiên 74Ca Thương 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2020Ma-thi-ơ 4:18–22Đáp Ứng Tiếng Gọi “Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài” (câu 19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi những ai theo Ngài? Những người được kêu gọi đã đáp ứng thế nào? Tại sao họ quyết định bỏ mọi sự để theo Chúa? Theo bạn, có những thách thức nào trong việc ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 15/10/2020

Thứ Năm, 15/10/2020 Xin Chúa ban ơn để con dân Chúa lớn lên vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các hệ phái với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình. Xin Chúa quan phòng sự nhóm họp để học Lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các HT và Ðiểm Nhóm (ĐN), nhất là vùng xa, cho mọi sự di chuyển, tụ họp được d ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 289

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 50Giê-rê-mi 51Thi Thiên 137Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2020Phục Truyền 4:32–40Đấng Chân Thần “Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, tự góc trời này đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se nhắc cho người Ít-ra-ên nhớ về những điều vĩ đại nào Chúa từng làm trên ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 288

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 123Giê-rê-mi 48Giê-rê-mi 49Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top