Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 15)

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2020I Cô-rinh-tô 11:27–29Ăn Uống Sự Xét Đoán “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (câu 28–29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cần có thái độ như thế nào khi dự Lễ Tiệc Thánh? Hậu quả ra sao đối với những ai ăn bánh và uống chén cách ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 176

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 5Mác 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 24/06/2020

Thứ Tư, 24/06/2020 Xin cầu nguyện cho Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT): Quý MS: Trần Lưu Chuyên, Hứa Trung Tín, Dr. Phạm Hoàng, và Dr. Ðặng Ngọc Phúc. Cảm tạ Chúa về lòng yêu Chúa của các thành viên trong HÐQT. Xin Chúa ban thần quyền, sự khôn ngoan, khải tượng, và hướng dẫn HÐQT và Ban Chấp Hành (BCH) để những đường hướng, chương trình đi trong ý Chúa và những hoạch định nhằm phát triển công việc Chúa tại VPNS. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2020I Cô-rinh-tô 11:26Rao Ra Sự Chết của Chúa “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm mỗi tín hữu cần thực hiện khi dự Lễ Tiệc Thánh là gì? Cơ Đốc nhân phải thực hiện trách nhiệm này trong bao lâu? Bạn đã thực hiện trách nhiệm này trong thời gian qua như thế nào? Thánh Lễ Tiệc Thánh không đơn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 175

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4Mác 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 23/06/2020

Thứ Ba, 23/06/2020 Cảm tạ Chúa cho VPNS những cơ hội cộng tác với HT tại quê nhà trong việc gây dựng tâm linh con dân Chúa qua việc in Kinh Thánh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày (SVTK), Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần (TCN), các sách bồi linh, truyền đạo đơn, và những CT gây dựng và truyền giảng cho người Việt khắp nơi. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để VPNS hỗ trợ HT tại VN trong việc quảng bá các tài liệu dưỡng l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2020I Cô-rinh-tô 11:25Sống trong Giao Ước Mới “Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước cũ được lập khi nào và với ai? So sánh giao ước cũ và giao ước mới? Sống trong giao ước mới, bạn nhận được điều gì? Trong hành trìn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 174

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 2II Các Vua 3Mác 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/06/2020

Thứ Hai, 22/06/2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Xin cầu nguyện cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa qua các truyền đạo đơn mới xuất bản và Chân Trời Mới hơn những năm trước. Xin Chúa cho các CT chăm sóc qua thư từ có nhiều người tham dự hơn. Xin Chúa thêm ơn lành, sức khỏe trên nhân viên và những người làm việc tình nguyện ở mọi nơi trong từng công tác để những chuẩn bị, những CT trong năm 2020 luôn đúng định kỳ, mọi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2020Châm Ngôn 4:1–9Tiếp Nhận Di Sản Đức Tin “Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng; vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta” (câu 1–2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Di sản đức tin bạn nhận được từ thế hệ trước để lại là gì? Bạn đã và sẽ làm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top