Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 14)

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2020Giô-suê 1:1–3Được Trang Bị Để Kế Vị “Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người” (Phục Truyền 34:9a). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán gì với ông Giô-suê? Ông đã được chuẩn bị trước ra sao trước khi bước vào vị trí lãnh đạo? Chúa cũng hứa với ông điều gì? Lời hứa ấy quan trọng thế nào đối với ông Giô-suê là người kế vị? Bạ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 308

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 21Ê-xê-chi-ên 22Thi Thiên 5I Ti-mô-thê 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/11/2020

Thứ Ba, 03/11/2020 Xin cầu nguyện đặc biệt hôm nay, tại Hoa Kỳ đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng Thống và các chức vụ của chính quyền các cấp. Xin Chúa tể trị và chọn lựa những người lãnh đạo kính sợ Chúa và đi theo đường lối Ngài. HT Báp-tít San Rafael, MS Nguyễn Ngọc Sơn. Các HT CMA: HT Northshore, MS Châu Ân Phước; HT Union City, chưa có người chăn; HT Newalk, MS Quan Chí Văn; HT Oakland, MS Nguyễn Văn Hoàng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2020Phi-líp 2:19–24Giới Thiệu Học Trò “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về ông Ti-mô-thê như thế nào khi gửi ông đến Hội Thánh Phi-líp? Nếu cần giới thiệu người kế thừa thì bạn sẽ giới thiệu ai và giới thiệu như thế nào? Do Sứ đồ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 307

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 80Ê-xê-chi-ên 19Ê-xê-chi-ên 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 02/11/2020

Thứ Hai, 02/11/2020 HT Trưởng Nhiệm Stockton, MS Nguyễn Đình Liễu. Xin Chúa đồng công với người chăn, giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa hầu HT được phát triển. HT Stockton (CMA), MS Samuel Ông Hiền. Cảm tạ Chúa cho HT được ổn định và phát triển – HT có các sinh hoạt thờ phượng và truyền giảng đều đặn. Xin Chúa ban ơn cho việc truyền giảng cho 5000 người Việt trong vùng và việc tạo mãi cơ sở cho HT. ...

Read more

Thánh Ca: Nhìn Cây Thập Tự

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700) Nhạc: Hugh Wilson (1800) Hòa Âm: Ralph E. Hudson (1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 500 [divide style="2"][one_half] Behold the Savior of Mankind 1. Behold the Savior of mankind Nailed to the shameful tree! How vast the love that Him inclined To bleed and die for thee! 2. Though far unequal our l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2020Châm Ngôn 8:1–5Học Khôn “Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng” (câu 5). “Những người ngây thơ hãy học biết sự khôn khéo; Những kẻ ngu dại hãy học biết lẽ khôn ngoan” (câu 5 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự khôn ngoan ra sao? Ông kêu gọi những ai nào phải học sự khôn ngoan? Ngày nay, bạ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 306

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 17Ê-xê-chi-ên 18Thi Thiên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/11/2020

Chúa Nhật, 01/11/2020 Bang California: Các HT tại Sacramento: HTTL Việt Nam (CMA), Mục sư (MS) Hứa Trung Tín quản nhiệm (QN); HT Trưởng Nhiệm Bethany (Presbysterian), MS Trịnh Văn Khánh; HTTL Hy Vọng (Southern Baptist—SBC), MS Phan Minh Tuấn; HT Báp-tít Converge (BC), MS Nguyễn Hướng. Xin Chúa ban Lời Chúa và khải tượng trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng con dân Ngài và giúp Ðạo Chúa phát triển trong vùng này. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top