Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 13)

Cầu Nguyện – Ngày 01/07/2020

Thứ Tư, 01/7/2020 Xin tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho tình hình kinh tế và đời sống của tôi con Chúa được ổn định sau trận đại dịch Covid. Mặc dù các Hội Ðồng phải đình hoãn vì đại dịch nhưng xin chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh thần yêu mến Chúa và thấy được khải tượng của tôi con Chúa qua Lời Ngài hầu tích cực rao truyền đạo Chúa và xây dựng HT sống mạnh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 183

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 15Mác 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7Tôn Trọng Danh Chúa “Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi.” Câu hỏi suy ngẫm: Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là gì? Người ta thường phạm điều răn này thế nào? Bạn gọi Danh Chúa trong trường hợp nào và với thái độ nào cho phải lẽ? Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2020

Thứ Ba, 30/06/2020 Xin Chúa giúp các tín hữu người Việt tại khắp nơi trên thế giới dành thì giờ học Lời Chúa để được trưởng thành trong đức tin. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với con cái Chúa người Việt ở tất cả các quốc gia để gửi SVTK và CTM đến nhằm giúp họ học biết Chúa và tiếp tay họ giới thiệu Chúa cho đồng bào.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 182

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 13II Các Vua 14Mác 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4–6Điều Răn Thứ Hai “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (câu 4–5a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nghiêm cấm dân Chúa không được làm gì và tại sao? Từ “ghét” trong câu 6 có nghĩa gì? P ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 181

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 11II Các Vua 12Mác 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 29/06/2020

Thứ Hai, 29/06/2020 Xin cầu nguyện đặc biệt xin Chúa Thánh Linh thăm viếng HT Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho có cơn phục hưng, có sự hiệp một giữa các HT, cùng nhau đem Đạo Chúa đến với hơn 97 triệu đồng bào trong nước và hơn 3 triệu người tại hải ngoại.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2020Châm Ngôn 3:27–35Làm Người Lân Cận Tốt “Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan thế nào đối với người lân cận. Làm sao để Cơ Đốc nhân có thể sống hòa bình với người xung quanh, nhưng không sống theo tội lỗi? Làm thế nào bạn trở nên người lân cận tốt theo ý Chúa? Sau k ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 180

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 10Mác 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top