Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 12)

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2020Lu-ca 6:43–45Yêu từ Tấm Lòng “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây và trái để đưa ra nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào? Như vậy làm sao để có thể sống thể hiện tình yêu thương? Bạn làm gì để trở thành mộ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 04/07/2020

Thứ Bảy, 04/7/2020 HTTL Ân Ðiển Toronto, MS Nguyễn Thanh Toàn. Cảm tạ Chúa cho tinh thần thờ phượng, tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ nhau được Chúa thăm viếng, tinh thần thông công qua sinh hoạt nhóm nhỏ, và thiếu niên, thiếu nhi được tăng trưởng tâm linh. Xin cầu nguyện để Chúa làm thành lời hứa “một hội chúng lớn, mạnh đầy niềm vui” như khải tượng của HT (Ê-sai 9:2).  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm N ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 186

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 18Mác 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2020Giăng 13:34–35Tình Yêu Bày Tỏ Danh Chúa “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải yêu nhau như thế nào? Làm thế nào để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa? Tình yêu bạn dành cho người khác có bày tỏ được Danh Chúa không? Sau khi rửa chân cho các môn đ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 185

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 17Mác 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2020

Thứ Sáu, 03/7/2020 HT Ottawa (C&MA), thủ đô Gia Nã Đại, MS Ðỗ Thiệu Cường cố vấn; HT Báp-tít Ottawa, MSBS Nguyễn Thanh Đức và MS Phạm Quá, đặc trách (ĐT) linh vụ. HTTLVN Toronto, Ontario, MS Trần An Ninh; HT Broadview, MS Khưu Hoa quyền QN; HTTL Đắc Thắng, MS Thái Lập Khánh; HTTL Phục Sinh, MS Hà Nam. Xin Chúa cho con dân Chúa kinh nghiệm đời sống tự do, sung mãn trong Chúa; xin Chúa tiếp tục mở cửa cơ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2020Lu-ca 10:25–37Tình Yêu Được Thể Hiện “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương được thể hiện như thế nào trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể cho thầy dạy luật? Chúa bảo ông phải làm gì? Bạn thể hiện tình yêu thương dành cho người khác ra sao? Trong khi Chúa Giê- ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 184

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 16Mác 14Thi Thiên 88Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 02/07/2020

Thứ Năm, 02/7/2020 Gia Nã Đại: HT Montreal (C&MA), Québec, Mục sư (MS) Nguyễn Thanh Bình quản nhiệm (QN); HT Nguồn Sống; MS Nguyễn Thanh Bình QN, Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Hùynh Tấn Tài phụ tá (PT). Xin Chúa thêm ơn cho đầy tớ Chúa, cho ban chấp hành (BCH) và con dân Chúa có lòng khao khát Lời Ngài, trung tín phục vụ Chúa, và yêu thương đồng bào trong vùng để chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ.  Trích ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2020I Giăng 4:19–21Điều Răn Sống Yêu Thương “Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói yêu thương anh chị em là điều răn, Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh điều gì? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu anh chị em như thế nào? Làm thế nào để bạn thể hiện tình yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu? Trong sác ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top