Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2020Mác 10:6Sự Cao Trọng của Hôn Nhân “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.” Câu hỏi suy ngẫm: Hôn nhân do ai thiết lập? Vào lúc nào? Bao gồm những thành phần nào? Hiểu biết những điều này giúp gì cho bạn trong việc gây dựng gia đình? Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho người Pha-ri-si về vấn đề ly dị giúp chúng ta hiểu đúng đắn quan điểm của ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 157

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 23II Sa-mu-ên 24I Cô-rinh-tô 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 05/06/2020

 Thứ Sáu, 05/06/2020 Sống Với Thánh Kinh (SVTK—Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày). Cảm tạ Chúa cho mỗi ngày có trên 65,000 con cái Chúa tại quê nhà và hải ngoại có giờ tĩnh nguyện qua quyển SVTK với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác nhau. Xin Chúa khiến lòng mỗi người khát khao chính Chúa càng hơn hầu đời sống tâm linh tăng trưởng, kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa để gây dựng gia đình và HT vữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2020Mác 10:1–9Lẽ Thật và Hôn Nhân “Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những người Pha-ri-si hỏi Chúa về việc ly dị? Phần đối đáp cho thấy những sai lầm nào của người Pha-ri-si? Bạn thường dựa vào nền tảng nào khi đưa ra nhận định về những vấn đề hôn nhân hay đạo đức? Chúa Giê-xu “qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh” ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 156

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 22Thi Thiên 144I Cô-rinh-tô 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 04/06/2020

Thứ Năm, 04/06/2020 Xin Chúa dùng cơ hội này để các cơ quan truyền giảng, HT địa phương, và đặc biệt VPNS định hướng và tìm mọi cách hữu hiệu với mục đích đem Lời Chúa, sự cứu rỗi của Ngài đến cho dân tộc Việt Nam trên quê hương và trên thế giới.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2020Sáng Thế Ký 13:1–9Nhường Nhịn—Giải Pháp Tốt Nhất “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chuyện gì xảy ra trong gia đình ông Áp-ram? Ông giải quyết thế nào? Nhường nhịn thì được gì, mất gì? Bạn thấy mình dễ hay khó nhường nhịn người khác? Phần Kinh Thánh này kể lại việc ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 03/06/2020

Thứ Tư, 03/06/2020 Xin Chúa cho các lãnh đạo các nước trên thế giới đang đối phó với trận dịch này lòng đầu phục, tìm kiếm Chúa, yêu thương con dân mình qua đó có những biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết tình trạng bất ổn hiện nay. Riêng tại Hoa Kỳ, xin Chúa ban cho Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, Ban Lãnh Đạo của Cơ Quan Phòng Chống Dịch Bệnh CDC, cùng những vị lãnh đạo các ban ngành có ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 155

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 20II Sa-mu-ên 21I Cô-rinh-tô 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2020Sáng Thế Ký 12:1–9Người Chủ Gia Đình “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ram làm gì? Ông đáp ứng ra sao? Bạn thấy gì trong vai trò chủ gia đình của ông Áp-ram? Trong gia đình bạn, ai là người quyết định? Đây là ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top