Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Thánh Ca: Chúc Tôn Chúa

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Nguyên tác: Blessed Be the Lord God Almighty Lời: Bob Fitts Nhạc: Bob Fitts Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 547 [divide style="2"][one_half] Blessed Be the Lord God Almighty Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be established in our praises As Your peo-ple declare Your mighty works. Blessed be the Lord Go ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2022I Cô-rinh-tô 9:19–23Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Thích nghi với hoàn cảnh nhưng ông luôn giữ vững điều gì? Bạn áp dụng nguyên tắc của Sứ đồ Phao-lô trong việc chứng đạo ra sao ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 7:25

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Dấu Hiệu Mãnh Thú

Dấu Hiệu Mãnh Thú  [divide style="2"] Theo lời của nhà phát minh Vern Taylor thì không còn ai phải sợ mất thẻ căn cước, bằng lái xe, hay thẻ kiểm tra nữa. Lý do là ông ta vừa phát minh ra một loại thẻ điện tử nhỏ bằng cái vảy cá, trên đây có thể ghi đủ tất cả các chi tiết như: tên, họ, địa chỉ, tên cha mẹ, ngày sinh, nơi sinh, số an sinh xã hội, số căn cước, số bằng lái xe v.v.  Vì cái thẻ này rất ...

Read more

Thánh Ca: Yêu Thương Đời Đời

Tựa đề: Yêu Thương Đời Đời Tựa đề: Yêu Thương Đời Đời Nguyên tác: Alleluia Lời: Jerry Sinclair Nhạc: Jerry Sinclair [divide style="2"] Alleluia 1. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 2. He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior. 3. He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is w ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/07/2022

Thứ Sáu, 01/7/2022 Ðại Hội Báp-tít Toàn Quốc lần thứ 38, từ ngày 30/6. Xin Chúa thăm viếng diễn giả và con dân Chúa về tham dự Đại Hội thấy được mục đích để hướng đến khải tượng qua Lời Chúa hầu xây dựng HT phục hưng và vững mạnh.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 183

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 15Mác 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34–38Hương Thánh Dành Riêng cho Chúa “Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Hương thánh được chế tạo như thế nào và sử dụng ra sao? Bạn nghĩ gì khi Chúa nghiêm cấm việc bắt chước công thức chế tạo hương thánh để ngửi mùi thơm? Bài học hôm nay cho biết gì về Chúa và ý muốn của Ngài trên cuộc đờ ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Jesus Sắp Hồi Lai

Tựa đề: Jesus Sắp Hồi Lai[divide style="2"] Giai Điệu [divide style="2"] Nhạc [pdf-embedder url='https://www.thuvientinlanh.org/audio/music/LeNgocVinh/KhiThuThachTramBe/sortedPDF/KTTTB-JesusSapHoiLai.pdf'] [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 100:3

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top