Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 31:19

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2021Giê-rê-mi 29:5–9Đấng Nắm Giữ Tương Lai “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục truyền dạy điều gì trong phần Kinh Thánh này? Vì sao lời t ...

Read more

Thánh Ca: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Tựa đề: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời Nguyên tác: Constantly Abiding Lời: Anne L. Murphy Nhạc: Anne L. Murphy Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 292 [divide style="2"][one_half] Constantly Abiding 1. There’s a peace in my heart that the world never gave, A peace it cannot take away; Though the trials of life may surround like a cloud, I’ve a peace that has come here to stay! Refrain: Constantly ab ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 19/10/2021

Thứ Ba, 19/10/2021 Úc Châu và Tân Tây Lan. Xin Chúa kêu gọi và dấy lên nhiều người bằng lòng học hỏi, dấn thân phục vụ Chúa trong những mục vụ tại HT địa phương. Ðặc biệt xin Chúa cho có mục vụ hướng đến những người trẻ trong và ngoài HT, nhất là các sinh viên từ VN sang du học; xin Chúa dùng tôi con Chúa tại đây giúp họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Chúa trước khi họ trở về quê nhà. Xin Chúa ban khải tượng và ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 292

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 40:2

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2021Giê-rê-mi 29:1–7Cầu Nguyện cho Người Bức Hại “Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:44–45). Câu hỏi suy ngẫm: Bức thư của Tiên tri Giê-rê-mi được vi ...

Read more

Thánh Ca: Đi Từng Bước

Tựa đề: Đi Từng Bước Nguyên tác: Step By Step Tựa đề: Đi Từng Bước Lời: Albert B. Simpson Nhạc: Albert B. Simpson Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 291 [divide style="2"][one_half] Step By Step 1. ’Tis so sweet to walk with Jesus, Step by step and day by day; Stepping in His very footprints, Walking with Him all the way. Refrain Step by step, step by step, I would walk with Jesus, All th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 291

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 12Mác 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 18/10/2021

Thứ Hai, 18/10/2021 Xin cầu nguyện cho những CT huấn luyện người phục vụ Chúa tại Âu châu, với khóa Thần Học Mùa Thu và Mùa Đông nhằm đào tạo và bồi linh cho các đầy tớ và con dân Chúa. Xin Chúa cho các sinh viên đang theo học tại các trường Kinh Thánh và chủng viện được đầy ơn Chúa và càng thấm nhuần trong Lời Ngài để chuẩn bị cho bước đường phục vụ Chúa trong tương lai. Xin Chúa cho các kh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top