Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2024Giê-rê-mi 51:59–64; 52:24–27Can Đảm Truyền Rao Sứ Điệp “Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng: Khi ngươi đã đến Ba-by-lôn, khá lo đọc hết những lời này” (Giê-rê-mi 51:61). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ra-gia là ai? Trách nhiệm Tiên tri Giê-rê-mi giao cho ông khi đến Ba-by-lôn là gì? Vì sao ông sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình để vâng theo? Gương ông Sê-ra-gia khích lệ bạn sẵn s ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Ngó Lên

  Ngó Lên  [divide style="2"] Một tạp chí mang tên là “Tạp Chí Lạc Quan” có chép lại câu chuyện sau đây do một triết gia kể: “Một thanh niên nọ một ngày kia lượm được một tờ giấy bạc 2 mỹ kim. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi ra đường là thanh niên này cúi gầm mặt xuống đất, và trong khoảng thời gian 40 năm, người này lượm được 29,516 cái nút áo, 57,172 cây kim găm, bảy đồng tiền và một cái lưng khòm ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 33:8-9

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Triều Thiên Vinh Hiển

Tựa đề: Triều Thiên Vinh Hiển Nguyên tác: Wear A Crown Lời: Henrietta Walters Nhạc: A. E. Lind Tài Liệu: Revival Hymns, a Collection of New and Standard Hymns, by Daniel B. Towner & Charles M. Alexander (Chicago, Illinois: Bible Institute Colportage Association, 1905). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 849 [divide style="2"][one_half] When the Battle’s Over Lời Anh: Isaac Watts ...

Read more

Thánh Ca: Ánh Sáng Của Thế Giới

Tựa đề: Ánh Sáng Của Thế Giới Nguyên tác: The Light of the World Is Jesus Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 84 [divide style="2"][one_half] The Light of the World Is Jesus The whole world was lost in the darkness of sin; The light of the world is Jesus; Like sunshine at noonday His glory shone in, The light of the world is Jesus. R ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/04/2024

Thứ Năm, 25/4/2024 H. Bình Chánh: HT Vĩnh Lộc A, MS Phạm Anh Tú; HT Tân Túc, MSNC Dương Thanh Quang. Xin Chúa ban Lời Ngài và lòng yêu mến Chúa, thương yêu bầy chiên trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa lớn lên trong đức tin, xin Chúa giúp sự thờ phượng của con dân Chúa được dễ dàng vì các công nhân thường bị buộc làm việc vào ngày Chúa Nhật, và cho con dân Chúa lòng khao khát Lời Ngài để họ dành thì giờ h ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 116

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-suê 16Giô-suê 17Giô-suê 18Châm Ngôn 26Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024Ma-thi-ơ 16:13–17Các Ngươi Xưng Ta Là Ai? “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Khi vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ của Ngài điều gì? Họ đã trả lời với Chúa Giê-xu như thế nào? Vì sao Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ như vậy? Trả lời câu hỏi này ảnh hưởng gì trên đức tin và thái độ ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tựa đề: Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng Nguyên tác: Praise to the Lord, the Almighty Lời: Joachim Neander (1680) Dịch Anh ngữ: Catherine Winkworth (1863) Nhạc: Stralsund Gesangbuch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 2 [divide style="2"][one_half] Praise to the Lord, the Almighty 1. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation! All y ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-sai 8:13

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top