Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 145:19

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng Nguyên tác: O, For a Heart to Praise My God (1742) Tựa đề: Tôn Vinh Chúa Linh Năng Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Carl Gotthelf Gläser (1784-1829) Tài Liệu: - Charles Wes­ley, Hymns and Sac­red Po­ems, 1742. - Col­lection of Hymns for the Use of the Peo­ple called Meth­od­ists, 1779. - Thom­as Ha­weis, Car­mi­na Chris­to, 1792 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2021Châm Ngôn 9:7–12Khiển Trách “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:5b–6). Câu hỏi suy ngẫm: Người khôn ngoan và người dại tiếp nhận sự khiển trách ra sao? Tại sao người muốn được khôn ngoan phải kính sợ Chúa? Người chấp nhận sự khiển trách nhận đượ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 17

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 5Xuất Ê-díp-tô Ký 6Xuất Ê-díp-tô Ký 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/01/2021

Chúa Nhật, 17/01/2021 Ðức. HT Giám Lý tại Frankfurt, MS Nguyễn Chí Mỹ; Nhóm Tín Hữu Nordhorn, MS Nguyễn Văn Hiếu. Tuy MS Hiếu đã nghỉ hưu nhưng vì công việc Chúa chung nên vẫn tiếp tục, xin Chúa thêm sức cho MS để chăm lo các nhóm tín hữu, hỗ trợ, và cộng tác với nhiều nhóm tín hữu khác. Xin Chúa giúp con dân Chúa yêu kính Ngài và yêu mến nhau, vững vàng tin cậy Chúa, và tích cực nói về Chúa cho đồng bào. ...

Read more

Thánh Ca: Danh Chúa Jesus

Tựa đề: Danh Chúa Jesus Nguyên tác: The Name of Jesus Is So Sweet Lời: William C. Martin (1901) Nhạc: Edmund Simon Lorenz (1854-1942) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 16 [divide style="2"][one_half] The Name of Jesus Is So Sweet 1. The name of Jesus is so sweet, I love its music to repeat; It makes my joys full and complete, The precious name of Jesus. Refrain: Jesus! oh, how sweet the name, Jesu ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 9:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2021Ma-thi-ơ 5:33–37Tầm Quan Trọng của Lời Nói Chân Thật “Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên được dạy phải như thế nào khi đã thề nguyện với Chúa? Tại sao Chúa dạy người theo Ngài đừng thề chi hết trong giao tiếp với nhau hằng ngày? Tại sao Cơ Đốc nhân cần phải sống châ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 16/01/2021

Thứ Bảy, 16/01/2021 Ðức. Nhóm Tín Hữu Welzlar, MS Nguyễn Công Tiển kiêm nhiệm (KN); HT Munchen, Ban Chấp Hành điều hành HT, MSNC Nguyễn Thị Ngọc PT; Nhóm Tín Hữu Wilhelmshaven, Ông Trần Bá Hoài; Nhóm Tín Hữu Osnabruck, Ông Phạm Ngọc Toàn. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa, giúp tín hữu ham thích học Lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin, và hăng hái công bố Phúc Âm. HT Wuppertal, MS Nguyễn Công Tiển QN, MSNC Hu ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 16

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 1Xuất Ê-díp-tô Ký 2Xuất Ê-díp-tô Ký 3Xuất Ê-díp-tô Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top