Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm Nguyên tác: Lo! He Comes Tựa đề: Ha-lê-lu-gia, Chúa Tái Lâm Lời: John Cennick (1718-1755), 1752 / Charles Wesley (1708-1788), 1758 Nhạc: Thomas Hastings, 1784-1872 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 120 [divide style="2"][one_half] Lo! He Comes 1. Lo! he comes, with clouds descending, once for our salvation slain; thousand thousand saints attending swell ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2021I Cô-rinh-tô 13:8–10Tình Yêu Thương Không Hề Hư Mất “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các ân tứ thuộc linh tiên tri, tiếng lạ, sự thông biết không trường tồn? Tại sao chỉ có tình yêu thương trường tồn bất diệt? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy con dân Chúa tại Hộ ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 22/04/2021

Thứ Năm, 22/4/2021 Dân tộc Nùng: Dân số: 968,800. Số người đặt niềm tin nơi Chúa là 1,210 người. Với 1. 2/1000 người tin Chúa, người Nùng được kể như là chưa được nghe về Tin Mừng. Xin cầu nguyện cho cánh cửa rao giảng Phúc Âm sẽ được mở ra giữa dân tộc Nùng và nhiều giáo sĩ sẽ được sai phái để truyền giảng.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 112

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 11II Các Vua 12II Các Vua 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2021Giê-rê-mi 23:30–32Đức Giê-hô-va Nghịch Cùng Tiên Tri Giả “Vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế, Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà Ta; Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trợt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 23:11–12). Câu ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/04/2021

Thứ Tư, 21/4/2021 Dân tộc Ngái: Dân số: 1,035. Chưa có người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho họ được giải cứu khỏi sự thờ thần tượng và tà linh; cho có người đem Phúc Âm đến với họ và xin Chúa Thánh Linh cáo trách để họ ăn năn tin nhận Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 111

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 9II Các Vua 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2021Giê-rê-mi 23:28–29Lúa Mì, Lửa, Hay Búa? “…Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” (câu 28b–29). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán về sự rao truyền của các tiên tri giả trong câu 28 như thế nào? Lời của Đức Giê-hô-va được so sánh với những điều gì? Hình ảnh so sánh này nhắc nhở bạn có thái độ nào với Lời Chúa? Đư ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 20/04/2021

Thứ Ba, 20/4/2021 Dân tộc Mường: Dân số: 1,268,963. Không có thông tin về số người tin Chúa. Người Mường là dân tộc chưa được tiếp cận. Họ có sách Phúc Âm Mác và Giăng. Những sách khác của KT đang được dịch. Xin Chúa cho nhiều người Mường tin Chúa và xin Chúa kêu gọi những giáo sĩ đến truyền giáo cho dân tộc Mường.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin L ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 110

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6II Các Vua 7II Các Vua 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top