Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bytvtl

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020Mác 12:28–34Thứ Ba Tuần Lễ Thánh “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 30–31). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề gì? Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Tại đây bạn nhận ra lẽ thật t ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 07/04/2020

Thứ Ba, 07/4/2020 Dân tộc Giáy: Dân số 59,000 có 10 tân tín hữu. Chưa có KT tiếng Giáy. Xin Chúa cho các tân tín hữu mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm và thành lập HT cho người Giáy.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 98

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 19Phục Truyền Luật Lệ Ký 20Châm Ngôn 8Thi Thiên 128Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2020Mác 11:12–21Thứ Hai Tuần Lễ Thánh “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mong đợi và nhận được điều gì nơi cây vả? Hậu quả của cây vả có lá mà không có trái là gì? Bài học nhắc nhở điều gì cho đời sống con dân Chúa? Sáng thứ hai của Tuần Lễ Thánh, Chúa Giê-xu từ làng Bê-tha-ni trở lại Giê-ru-sa-lem ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 06/04/2020

Thứ Hai, 06/4/2020 Dân tộc Dao: Dân số 751,067 có 21,500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa giải cứu họ ra khỏi những thần linh làm mờ mắt họ và trói buộc họ vào sự thờ cúng thần tượng; xin Chúa cho mùa gặt được trúng trong vòng người Dao, xin Chúa sai phái thêm giáo sĩ để mở mang công việc Chúa. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên dịch và in ấn SVTK ra tiếng Dao hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 97

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 17Phục Truyền Luật Lệ Ký 18Châm Ngôn 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2020Mác 11:7–11Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh “Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (Lu-ca 19:41). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đã có thái độ và phản ứng thế nào khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem? Bạn có thể biết gì về đoàn dân qua những hành động này? Điều Chúa Giê-xu đòi hỏi và tìm kiếm trong Hội Thánh ngày nay là gì? Tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu ch ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 05/04/2020

Chúa Nhật, 05/4/2020 Lễ Lá (Palm Sunday)—Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thống khổ và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thống khổ và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho chương trình (CT) thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 96

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 15Phục Truyền Luật Lệ Ký 16Châm Ngôn 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2020Ma-thi-ơ 4:1–4Sống Nhờ Lời Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chịu cám dỗ ở đâu và vào thời điểm nào? Ma quỷ cám dỗ Chúa ở lãnh vực nào trước tiên? Chúa đối phó với sự cám dỗ như thế nào? Bạn thường chống lại cám dỗ bằng cách nào? Sau ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top