Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap (Page 5)

Thánh Ca: Nếu Khi Nào

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fear. He, whose heart is kind beyond all m ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Dân Số Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Dân Số Ký [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1-2 Chương 3-4 Chương 5 Chương 6-7 Chương 8-9 Chương 10 Chương 11-12 Chương 13-15 Chương 16 Chương 16-17 Chương 18-19 Chương 20 Chương 21 Chương 22-24 Chương 24-25 Chương 26-27 Chương 28-31 Chương 32-36 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Dân Số Ký - Nghe đọc sách Dân Số Ký [d ...

Read more

Nhìn Lên Cha Thánh – When I look Into Your Holiness

Tựa đề: Nhìn Lên Cha Thánh Nguyên Tác: When I look Into Your Holiness   Nhạc và lời: Wayne & Cathy Perrin Trình bày: GMS Jakarta [divide style="2"] [one_half] When I Look Into Your Holiness When I look into Your holiness, When I gaze into Your loveliness, When all things that surround become shadows in the light of You. When I've found the joy of reaching Your heart, When my will bec ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: Đời Người Chóng Qua

Chương Trình Thánh Nhạc: Đời Người Chóng Qua Sản xuất: Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc - VHOPE [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Thánh Ca: Ân Điển Lạ Lùng – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Đức Tin và Hy Vọng

“Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min” (Sáng Thế Ký 35:18) Mọi vấn đề đều có mặt sáng và tối. Ra-chên bị đau đớn vì sanh khó, đã qua đời; Gia-cốp tuy phải khóc vì mất vợ, nhưng vẫn được yên ủi vì còn đứa con. Ðiều tốt cho chúng ta là nếu thân thể này than khóc vì những thử thách, thì đức tin chúng ta lại đắc thắng trong sự thành tín của Ðức Chúa Trời. Con sư tử củ ...

Read more

Hát Ha-lê-lu-gia – Sing Hallelujah

Tựa đề: Hát Ha-lê-lu-gia Nguyên Tác: Sing Hallelujah Nhạc và Lời: Linda Stassen-Benjamin Trình bày: Simon Khorolskiy [divide style="2"] [one_half] Sing Halelujah Sing Halelujah to the Lord! Sing Halelujah to the Lord! Sing Halelujah! Sing Halelujah! Sing Halelujah to the Lord! [/one_half] [one_half_last] Hát Ha-lê-lu-gia  Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Chúa Cha! Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi ...

Read more

Nương Nơi Jesus

Tựa đề: Nương Nơi Jesus Sáng tác: Nhất Trung Trình bày: Nhất Trung [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan – God Will Take Care of You

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He wi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top