Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap (Page 4)

Thánh Ca: Shout to the Lord – Reo Vang Hòa Ca

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Thương Khó để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Trông Suối Thiêng

Tựa đề: Kìa Trông Suối Thiêng Nguyên tác: There Is a Fountain Filled with Blood Lời: William Cowper, 1771 Nhạc: Lowell Mason, 1830 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 181 [divide style="2"] [one_half] There Is a Fountain Filled with Blood 1. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins; And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Lose all their ...

Read more

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao

Tựa đề: Tình Thương Lớn Lao Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: H ...

Read more

Thánh Ca: I Stand Amazed – Tình Yêu Diệu Kỳ

Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số - 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: How marvelo ...

Read more

Thánh Ca: Vui Mừng Tung Hô Chúa – Joyful, Joyful, We Adore Thee

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa Nguyên tác: Joyful, Joyful, We Adore Thee Lời: Henry van Dyke Nhạc: Lugwig van Beethoven Lời Việt: Trần Lưu Hoàng Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam  - Bài số 2 [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee 1. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt the clouds ...

Read more

Thành Thánh Jerusalem

...

Read more

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 37

Chúa Cầu Nguyện Sau khi nói xong những lời nầy, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời, thưa rằng: “Lạy Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha; vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con; và là sự sống đời đời để họ là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời thực hữu duy nhất, cùng Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đ ...

Read more

J.S. Bach: Sự Thống Khổ của Chúa theo Phúc Âm Giăng

Tác phẩm: Sự Thống Khổ của Chúa theo Phúc Âm Giăng Nguyên tác: The Passion According to John (1724) Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Trình bày: Ban Hợp Xướng và Hội Yêu Nhạc Bach tại Nhật (2000) Nhạc trưởng: Masaaki Suzuki Soprano: Midori Suzuki; Countertenor: Robin Blaze; Tenor: Gerd Türk; Bass baritone: Chiyuki Urano, Bass: Stephan MacLeod. [divide style="2"] Khái Quát Johannes-Passion là một tá ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Khải Huyền

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Khải Huyền [divide style="2"] [one_half] Phần Giới Thiệu Phần 1 Phần Giới Thiệu Phần 2 Phần Giới Thiệu Phần 3 Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 1 Phần 4 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 Chương 2 Phần 4 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 3 Phần 4 Chương 3 Phần 5 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Ch ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top