Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap (Page 3)

Rửa Chân Cho Các Môn Đồ

Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:5) Đức Chúa Giê-xu rất yêu mến những người thuộc về Ngài; hằng ngày Ngài vẫn còn làm cho họ nhiều điều tương tự như rửa những đôi chân đầy bùn đất của họ. Ngài chấp nhận những hành động tệ nhất của họ; Ngài cảm thông những nổi buồn sâu xa nhất của họ; Ngài nghe những ước vọng mong manh nhất của họ; và Ngài tha thứ tất cả tội lỗi cho họ. Ngài vẫn là đầy tớ của h ...

Read more

Via Dolorosa – The Old Rugged Cross

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Sandy Patty [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown of thor ...

Read more

Dân Ca: Vườn Xưa Chúa Kêu Cầu

Dân Ca: Vườn Xưa Chúa Kêu Cầu Điệu: Lý Chuồn Chuồn Trình bày: Bảo Lan [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hosanna

...

Read more

Thánh Ca: Shout to the Lord – Reo Vang Hòa Ca

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

  Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Thương Khó để nghe bài giảng.  [divide style="2"]   Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Trông Suối Thiêng

Tựa đề: Kìa Trông Suối Thiêng Nguyên tác: There Is a Fountain Filled with Blood Lời: William Cowper, 1771 Nhạc: Lowell Mason, 1830 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 181 [divide style="2"] [one_half] There Is a Fountain Filled with Blood 1. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins; And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Lose all their ...

Read more

Thánh Ca: Tình Thương Lớn Lao

Tựa đề: Tình Thương Lớn Lao Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: H ...

Read more

Thánh Ca: I Stand Amazed – Tình Yêu Diệu Kỳ

Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số - 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: How marvelo ...

Read more

Thánh Ca: Vui Mừng Tung Hô Chúa – Joyful, Joyful, We Adore Thee

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa Nguyên tác: Joyful, Joyful, We Adore Thee Lời: Henry van Dyke Nhạc: Lugwig van Beethoven Lời Việt: Trần Lưu Hoàng Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam  - Bài số 2 [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee 1. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt the clouds ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top