Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap (Page 3)

Open the Eyes of My Heart

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Trust in You – Tin Cậy Ngài

Tựa đề: Tin Cậy Ngài Nguyên Tác: Trust in You Trình bày: Lauren Daigle [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Cờ Lấp Lánh Sao

Tựa đề: Cờ Lấp Lánh Sao - Quốc Ca Hoa Kỳ Nguyên tác: The Star-Spangled Banner (1812) Lời: Francis Scott Key  Nhạc: John Stafford Smith Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] The Star-Spangled Banner O say can you see, by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fig ...

Read more

Thế Giới Cần Chúa

Nguyên tác: Thế Giới Cần Chúa Sáng tác: Issac Thái Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Trái Tim Con Thuộc Chúa

Tựa đề: Trái Tim Con Thuộc Chúa Nguyên tác: 이제는 내가 없고-유효림 Trình bày: Angela Đỗ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Tường Lưu: Chân Lý

"Ta là đường đi, chân lý, và sự sống" (Giăng 14:6) "Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết chân lý." (I Ti-mô-thê 2:4) "Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ buông tha các ngươi." (Giăng 8:22) Ngàn xưa chân lý xuống đời Sáng soi nơi tối, dẫn người đường ngay 2000 năm đã thoáng bay Lời chân lý vẫn giải bày cứu ân Hỡi người trong cõi lạc lầm Nghe chân lý gọi sao đành bỏ qua? Trời, người, nay đã g ...

Read more

Mọi Suy Tôn Thuộc Vua

Tựa đề: Mọi Suy Tôn Thuộc Vua Sáng tác: Joshua Hùng Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Thánh Ca: Love Lifted Me – Ái Từ Cứu Tôi

Tựa đề: Ái Từ Cứu Tôi Nguyên tác: Love Lifted Me Lời: Howard E. Smite Nhạc: Howard E. Smite Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  - Bài Số 239 [divide style="2"] [one_half] Love Lifted Me 1. I was sinking deep in sin, Far from the peaceful shore, Very deeply stained within, Sinking to rise no more, But the Master of the sea Heard my despairing cry, From the waters lifted me, Now safe am I. Refrain: Love ...

Read more

Đồi Gô-gô-tha Chúa Xưa

Tựa đề: Đồi Gô-gô-tha Chốn Xưa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Tựa đề: Bàn Tay Mang Dấu Đinh Nguyên tác: The Nail Scarred Hand Tác giả:  Baylus Benjamin McKinney (1886-1952) Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 250 [divide style="2"] [one_half] The Nail Scarred Hand1 Have you failed in your plan of your storm-tossed life?Place you hand in the nail-scarred hand;Are you weary and worn from its toil and strife?Place your hand in the nail ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top