Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Khảo Cổ Kinh Thánh: Tìm Thấy Di Vật Xưa Nhất Có Khắc Những Câu Kinh Thánh

Khảo Cổ Kinh Thánh: Tìm Thấy Di Vật Xưa Nhất Có Khắc Những Câu Kinh Thánh

Vài nét về nội dung của video:

Trong video này, bạn sẽ nghe Tiến sĩ Gabi Barkay thuật lại như thế nào nhóm khảo cổ của ông đã tìm thấy hai quyển sách nhỏ bằng bạc trong đó có khắc những câu Kinh Thánh.  Khám phá này đã xảy ra vào năm 1979. 

Sau khi được kiểm định, những di vật này được xác định thuộc về thời kỳ của Đền Thờ thứ nhất, niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7 T.C., tức là trước những cuộn sách tại Biển Chết hơn năm thế kỷ.

Phát hiện này được khám phá ngay tại ngoại thành Jerusalem, làm ứng nghiệm lời mà Chúa đã phán trong II Các Vua 21:4 “Ấy tại nơi Giê-ru-sa-lem Ta để danh Ta ngự”. Những di vật này xác định có những người Do Thái thời đó đã để ý cẩn trọng khắc Lời Chúa trên những quyển sách nhỏ bằng bạc, rồi lưu giữ di vật trong phần mộ của gia đình ngay tại Jerusalem. 

Nội dung những câu Kinh Thánh được chép trên hai quyển sách nhỏ bằng bạc là: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” Dân Số Ký 6:24-26.

Một yếu tố quan trọng khác của khám này đó là đây là di vật xưa nhất có ghi khắc danh hiệu của Đức Giê-hô-va được khám phá cho đến năm 1979.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top