Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ân Điển Quyền Năng

Ân Điển Quyền Năng

Tựa đề: Your Saving Grace
Ân Điển Quyền Năng
Nhạc và lời: New Creation Church
Lời Việt: Joshua Phạm

Your Saving Grace

1. Purely by Grace I come to you
Forgiven I rise to say
Cover me with you Mercy Lord
Under your wings I will stay
Show me O Lord, Your Ways,

Chorus:
God of my Strength
I come to You
Beholding Your Face
I’m Changed Anew
Rested within
Your Strong Embrace
Restored by Your Love
Your saving Grace

2. Righteous and bold I come to you
Solely because you gave
Your life for mine upon that cross
Love made you take my place
Now Jesus, Your Name I praise

Ân Điển Quyền Năng

1. Chỉ bởi ân điển con đến với Cha
Mọi tội con nay Chúa xóa
Phủ che chính con bằng nhân từ Ngài
Ớ dưới cánh Cha an ninh
Chúa dẫn dắt con mọi đường.

Điệp Khúc:
Chúa Đấng quyền năng
Con nguyện đến bên
Nhìn ngắm gương mặt Ngài
Hóa nên hiển vinh
Nghĩ yên trong bóng
Cánh Ngài chở che
Chạm đến suối tình yêu
Ân điển quyền năng

2. Vua công chính hỡi Con đến với Cha
Hoàn toàn bởi Chúa đã phó
Ở nơi thập tự dòng Huyết tuôn trào
Vì yêu con nên Chúa chết
Chỉ Giê-su Đấng con thờ phượng

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top