Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ân Điển Diệu Kỳ – Amazing Grace

Ân Điển Diệu Kỳ – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng
Amazing Grace (Anh)
Lời Anh: John Newton (1773)
Giai điệu New Britain (1847)
Lời Việt: Vĩnh Phúc

Kỷ Niệm 241 Năm Thánh Ca Amazing Grace (1/1/1773-1/1/2014)

Amazing Grace

1. Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

2. T’was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

3. Through many dangers, toils and snares
I have already come;
‘Tis Grace that brought me safe thus far
and Grace will lead me home.

4. The Lord has promised good to me.
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

5. Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.

6. When we’ve been here ten thousand years
Bright shining as the sun.
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’ve first begun.

 

Ơn Lạ Lùng

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày, Lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

2. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu,
buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

4. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ ngợi ca tôn vinh danh Ngài
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top