Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Thánh Ca: Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Tựa đề: Hồn Ta Hằng Khen Chúa
Lời: Thi Thiên 103
Nhạc: A. L. Skoog
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 419

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top